Functie RENTE

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:41, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchRENTE

Berekent de rentekoers voor een annuïteit.

Syntaxis:

RENTE(aantperioden; betaling; huidige_waarde; toekomstige_waarde; type; schatting)

rente: de (vaste) rentekoers per periode.
aantperioden: het totale aantal betaalperioden in de termijn.
betaling: de betaling die elke periode wordt gemaakt. Als toekomstige_waarde wordt opgegeven, mag dit worden weggelaten (wordt dan standaard 0).
huidige_waarde: de totale som aan het begin van de termijn.
toekomstige_waarde: de contante balans die u wilt bereiken aan het einde van de termijn (optioneel - standaard 0).
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het begin van de termijn).
schatting: een optionele schatting van de rentekoers (standaard is 10%).
RENTE berekent de benodigde vaste rentekoers, zodat huidige_waarde (de waarde van vandaag), gevolgd door een betaling in elke periode gedurende aantperioden perioden resulteert in toekomstige_waarde, de waarde aan het einde van de termijn. Er wordt van uit gegaan dat de rente elke periode wordt samengevoegd. De berekening gebruikt iteratie om een vergelijking op te lossen, met schatting als de startwaarde voor de iteratie.
Indien deze functie de fout Fout:523 teruggeeft, dan is de iteratie niet geconvergeerd - probeer een andere schatting of controleer de parameters opnieuw.
Zie Afleidingen van financiële formules voor de onderliggende formule.

Voorbeeld:

RENTE(3; -1000; 0; 3152; 0; 10%)

geeft bij benadering 4,98% terug. U betaalt 1.000 aan het einde van elk jaar gedurende 3 jaren, en ontvangt 3.152,50 aan het einde van de termijn. De toegepaste rentekoers was 4,98%.

Problemen:

  • Zorg er voor dat u begrijpt hoe deze functie de rente elke periode samenvoegt. Veel financiële berekeningen maken het u mogelijk om een afzonderlijke perioden voor het samenvoegen in te stellen - werkbladen doen dat niet.

Zie ook

Personal tools