NL/Documentation/How Tos/Calc: functie RANG

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


RANG

Geeft de rang van een getal uit een lijst met getallen terug.

Syntaxis:

RANG(getal; getallenlijst; volgorde)

geeft de rang terug van getal binnen het ongeordende bereik of matrix van getallen getallenlijst.
Als volgorde nul is of weggelaten, worden getallen een rang gegeven met het hoogste getal als eerste; als volgorde niet nul is, worden getallen een rang gegeven met het laagste getal als eerste.
Er treedt een fout op als getal niet aanwezig is in getallenlijst.

Voorbeeld:

RANG(5; B1:B4)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 4, 7, 5 en 8 bevatten, geeft 3 terug. Het hoogste getal is 8, dan 7, dan op de derde plaats 5.

RANG(5; {3;5|2,6;1}; 1)

geeft 4 terug, omdat de andere drie getallen lager zijn dan 5.

Problemen:

  • Uit het ontwerp volgt dat RANG dezelfde rang teruggeeft voor elke waarde die wordt herhaald in getallenlijst. Indien u een unieke rang wilt voor elk getal in (zeg maar) A1:A4, voer dan =RANG(A1;$A$1:$A$4)+AANTAL.ALS($A$1:A1;A1)-1 in cel B1 in en kopieer/plak dat in B2:B4.
  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel's gedrag met betrekking tot logische waarden kan 'onverwacht' zijn.

Zie ook

Personal tools