Functie PRIJS.DISCONTO

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 11:47, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchPRIJS.DISCONTO

Berekent een prijs voor een niet-rentedragende beneden pari uitgegeven obligatie.

Syntaxis:

PRIJS.DISCONTO(afrekeningsdatum; vervaldatum; discontorente; afschrijvingswaarde; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
discontorente: de (jaarlijkse) discontorente van de obligatie.
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van de obligatie, per 100 nominale waarde.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Deze functie berekent een prijs (of waarde), per 100 valuta-eenheden nominale waarde, voor een obligatie die geen rente betaalt (een 'puur disconto instrument' of 'beneden pari uitgegeven nulcoupon obligatie').
PRIJS.DISCONTO geeft terug:
afschrijvingswaarde - (afschrijvingswaarde * discontorente * dagen_tot_verval / dagen_in_jaar).

Voorbeeld:

PRIJS.DISCONTO("15-02-2008"; "30-11-2008"; 3%; 100; 1)

geeft bij benadering 97,63 terug. U koopt en betaalt een obligatie op 15 februari 2008; de obligatie zal vervallen op 30 november 2008, waarbij het zijn zichtbare waarde van € 1000 bereikt. Met een discontorente van 3% per jaar, is de waarde van de obligatie € 976.30 met het gebruiken van het basis-1 datumsysteem.

Problemen:

  • Er zijn (uitzonderlijke) omstandigheden waarbij de resultaten voor Calc en Excel van elkaar verschillen. De opgegeven formule heeft 'dagen_in_jaar', wat geen specifiek voldoende definitie is met basis 1, waarin het bereik van jaren schrikkeljaren kan bevatten.
  • De gebruikte formule houdt geen rekening met samengevoegde rente. Indien u deze functie gebruikt voor het berekenen van de waarde van een obligatie en als de vervaldatum meer dan een jaar is, kies dan de vereiste discontorente met de nodige zorg.
  • De prijs wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om de obligatie te kopen mag daarvoor liggen (bijvoorbeeld 3 dagen).

Zie ook

Personal tools