NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PBET

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:35, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


PBET

Geeft het gedeelte van de periodieke betaling terug dat terugbetaald kapitaal is voor een lening of annuïteit met een vaste rente.

Syntaxis:

PBET(rente; periode; aantperioden; huidigewaarde; toekomstigewaarde; type)

rente: de rente, per periode.
periode: de periode van de betaling waarover het terugbetaalde kapitaaldeel moet worden berekend, genummerd vanaf 1.
aantperioden: het totale aantal betaalperioden in de termijn.
huidigewaarde: de initieel geleende of geïnvesteerde som.
toekomstigewaarde: de contante balans die u wilt bereiken aan het einde van de termijn (optioneel - standaard 0). Bij een lening zou dit normaal gesproken 0 zijn.
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


Bij een lening met een vaste rente, waar u elke periode een constante betaling doet om de lening af te betalen gedurende de termijn, is een gedeelte van die periodieke betaling rente over het openstaande kapitaal en een ander deel is de aflossing van het kapitaal. Gedurende de looptijd (als u kapitaal terugbetaalt), wordt de rente minder en de aflossing meer.
PBET geeft het terugbetaalde kapitaaldeel terug over de gespecificeerde periode. IBET geeft de rente terug die in de betaling van die periode betaald is. Samen worden zij, bij elkaar opgeteld, de actuele betaling, zoals gegeven met RMB. PBET wordt berekend als RMB - IBET.
Indien betalingen worden verricht aan het einde van elke periode, wordt de relevante IBET-rente gedurende die periode verhoogd.
Indien betalingen worden verricht aan het begin van elke periode, wordt de relevante IBET-rente verhoogd gedurende de voorafgaande periode.
Als conventie wordt geld dat u ontvangt positief en geld dat u betaalt als negatief vermeld. Voor een lening waar u een totale som aan het begin ontvangt, is huidigewaarde positief. Voor een investering waar u een totale som aan het begin betaalt, is huidigewaarde negatief.

Voorbeeld:

PBET(5,5%/12; 12; 12*2; 5000; 0; 0)

geeft -207,75 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. In de 12e maand voldoet u uw normale maandelijkse termijn, waarvan 207,75 terugbetaling van kapitaal is.

Problemen:

  • PBET maakt het resultaat op als valuta als de cel standaard opmaak heeft. Het geeft dus een echt bedrag in valuta weer. Het bedrag dat wordt teruggegeven door PBET kan nog steeds fractioneel zijn - de weergave rondt dit af tot de dichtstbijzijnde echte valuta. Merk op dat degene die uw lening verschaft op een andere manier zou kunnen afronden (bijvoorbeeld altijd naar beneden).
  • Excel claimt dat deze functie de "betaling van het principieel voor een opgegeven periode" berekend. Dit lijkt niet juist te zijn - het is de "betaling van de principieel" in de betaling voor die periode. Calc en Excel produceren dezelfde resultaten. Gnumeric geeft licht afwijkende resultaten terug als de betaling aan het begin van elke periode wordt verricht; mogelijk berekent het wat Excel zegt dat het berekend.

Zie ook

Personal tools