NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MODUS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


MODUS

Geeft de meest voorkomende waarde in een verzameling van getallen terug.

Syntaxis:

MODUS(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken/matrices die getallen bevatten.
MODUS geeft het getal terug dat het meeste voorkomt, of indien meer dan één getal zoveel keer voorkomt, het kleinste van die getallen. Als er geen getal is dat meer dan één keer voorkomt geeft MODUS een fout terug.


Gevorderd onderwerp: MODUS evalueert zijn parameters als matrixformules - zie de voorbeelden.

Voorbeeld:

MODUS(A1:A4)

waar de cellen A1:A4 1, 3, 2 en 3 bevatten, geeft 3 terug, het getal dat het meest voorkomt.

MODUS(3; 7; 3; 9; 9; 3; 5; 1; 9; 5)

geeft 3 terug. Het getal 9 komt hetzelfde aantal keren voor, maar 3 is kleiner.


Gevorderd onderwerp: Evaluatie als een matrixformule:

MODUS(ABS({1; 1; 1; 2; 2; -2; -2}))

geeft 2 terug. De functie ABS neemt normaal gesproken slechts één getal, maar hier wordt het opgegeven als een matrix. MODUS forceeert de formule om een matrixformule te zijn, zodat de absolute waarde van elk getal in de matrix wordt gevonden, en wordt doorgegeven aan MODUS als de matrix {1; 1; 1; 2; 2; 2; 2}. De meest voorkomende waarde is nu 2.

Problemen:

  • Voor gegevens in A1:A10, geeft de formule =-MODUS(-A1:A10)=MODUS(A1:A10) WAAR terug als er slechts één modus is, en anders ONWAAR (Issue 93422).

Zie ook

Personal tools