NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MIN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


MIN

Geeft de laagste waarde uit een lijst met argumenten terug, negeert tekstitems.

Syntaxis:

MIN(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.

Voorbeeld:

MIN(2; 6; 4)

geeft 2 terug, de laagste waarde in de lijst.

MIN(B1:B3)

waar de cellen B1, B2 en B3 1,1, 2,2 en appel bevatten, geeft 1,1 terug.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools