NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LOGSCH

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:44, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


LOGSCH

Geeft een tabel terug met statistieken voor een exponentiële boog die het best past bij een gegevensverzameling.

Syntaxis:

LOGSCH(GegevensY; GegevensX; Functietype; Statistieken)

GegevensY is een bereik van één enkele rij of kolom die de Y-coördinaten in een verzameling gegevenspunten specificeert.
GegevensX is een overeenkomende enkele rij of kolom die de X-coördinaten in een verzameling gegevenspunten specificeert. Als GegevensX wordt weggelaten wordt standaard 1, 2, 3, …, n ingevoerd. Als er meer dan één verzameling van X-variabelen is, mag GegevensX een bereik zijn met overeenkomende meerdere rijen of kolommen.
LOGSCH vindt een exponentiële boog y = a . bx die het beste overeenkomt met de gegevens. Met meer dan één verzameling variabelen is de boog in de vorm y = a . b1x1 . D]b1x1 . bnxn.
LOGSCH gebruikt lineaire regressie (de "kleinste kwadraten"-methode), gebaseerd op de vergelijking ln(y) = ln(a) + x1ln(b1) + x2ln(b2) + ... xnln(bn), om de boog te laten passen.
als Functietype is ONWAAR wordt de constante a geforceerd om één te zijn; y = bx. Indien weggelaten wordt Functietype standaard WAAR (er werd een waarde voor a gevonden).
LOGSCH geeft een tabel (matrix) van statistieken terug zoals hieronder en moet worden ingevoerd als een matrixformule (bijvoorbeeld door  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te gebruiken in plaats van alleen  ↵ Enter ).
Als Statistieken wordt weggelaten of ONWAAR is, wordt alleen de bovenste regel van de tabel met statistieken teruggegeven. Indien WAAR wordt de gehele tabel teruggegeven. De statistieken hebben betrekking op de vergelijking voor ln(y) die hierboven werd gegeven.


Calc linest output.png
b1 tot en met bn en a zijn de coëfficiënten voor bovenstaande vergelijking.
σ1 tot en met σn zijn de standaard foutwaarden voor de ln(b)-waarden; σa is de standaard foutwaarde voor de ln(a)-waarde.
r2 is de determinatie coëfficiënt (R.KWADRAAT); σy is de standaard foutwaarde voor de schatting van ln(y).
F is de F-statistiek (F-waargenomen waarde); df is het aantal vrijheidsgraden.
ssreg is de regressiesom van de kwadraten; ssresid is het residu van de som van de kwadraten.


Voorbeeld:

Calc nl logest example.png


In het bovenstaande voorbeeld bevatten de cellen A2:B6 de X-,Y-waarden voor een verzameling van punten. LOGSCH(B2:B6;A2:A6;1;1) geeft de statistieken voor een best passende exponentiële boog door deze punten.

Problemen:

  • U moet een goede kennis hebben van de betrokken statistieken.
  • Lege cellen in de uitvoermatrix geven #N/B weer (in Calc en Excel).

Zie ook

Personal tools