NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LIN.AFSCHR

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:10, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


LIN.AFSCHR

Geeft de afschrijving terug voor activa voor één enkele periode met behulp van vaste (of lineaire) afschrijving.

Syntaxis:

LIN.AFSCHR(originelekosten; restwaarde; levensduur)

originelekosten: de initiële kosten van de activa.
restwaarde: is de waarde aan het einde van de afschrijving (soms de restwaarde van de activa genoemd).
levensduur: het aantal perioden (over het algemeen jaren) waarover de activa wordt afgeschreven.
De methode voor lineaire afschrijving schrijft de activa met dezelfde constante waarde af over elke periode; die waarde wordt terugggeven door de functie LIN.AFSCHR. De formule is:
( originelekosten - restwaarde ) / levensduur.

Voorbeeld:

LIN.AFSCHR(14000; 4000; 5)

geeft 2000 terug in valuta-eenheden. De activa wordt gedurende elk van de 5 jaren van zijn bestaan met 2000 afgeschreven.

Zie ook

Personal tools