NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LIJNSCH

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


LIJNSCH

Geeft een tabel met statistieken terug voor een rechte lijn die het beste past voor een gegevensverzameling.

Syntaxis:

LIJNSCH(GegevensY; GegevensX; Lineairtype; Statistieken)

GegevensY is een bereik van één enkele rij of kolom die de Y-coördinaten specificeert in een verzameling gegevenspunten.
GegevensX is een corresponderend bereik van één enkele rij of kolom die de X-coördinaten specificeert. Als GegevensX wordt weggelaten wordt als standaard 1, 2, 3, ..., n ingevuld. Als er meer dan één verzameling variabelen is, mag GegevensX een bereik zijn met overeenkomende meerdere rijen of kolommen.
LIJNSCH vindt een rechte lijn y = a + bx die het beste bij de gegevens past, met behulp van lineaire regressie (de "kleinste kwadraten"-methode). Met meer dan één verzameling van variabelen is de rechte lijn in de vorm y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.
als Lineairtype is ONWAAR wordt de gevonden rechte lijn gedwongen om door de oorsprong te gaan (de constante a is nul; y = bx). Indien weggelaten is Lineairtype standaard WAAR (de lijn wordt niet gedwongen door de oorsprong te gaan).
LIJNSCH geeft een tabel (matrix) terig van statistieken zoals hieronder en moet worden ingevoerd als een matrixformule (bijvoorbeeld door Ctrl-Shift-Enter te gebruiken in plaats van alleen Enter)
als Statistieken wordt weggelaten of ONWAAR is, wordt alleen de bovenste regel van de statistiekentabel teruggegeven. Indien WAAR wordt de gehele tabel teruggegeven.


Calc linest output.png
b1 tot en met bn zijn de lijnverlopen; a is het snijpunt met de Y-as.
σ1 tot en met σn zijn de standaard foutwaarden voor de lijnverlopen; σa is de standaard foutwaarde voor het snijpunt met de Y-as.
r2 is de determinatie-coëfficient (R.KWADRAAT); σy is de standaard foutwaarde voor de schatting van Y.
F is de F-statistiek (F-waargenomen waarde); df is het aantal vrijheidsgraden.
ssreg is de regressie-som van de kwadraten; ssresid is het residu van de som van de kwadraten.


Voorbeeld:

Calc nl Lijnsch00.png


In het voorbeeld hierboven, bevatten de cellen A2:B8 de x-,y-waarden voor een verzameling punten. LIJNSCH(B2:B8;A2:A8;1;1) geeft de statistieken terug voor de best passende lijn door deze punten.


Calc nl Lijnsch01.png


In het voorbeeld hierboven meet u de vloeroppervlakte en telt het aantal vensters van een voorbeeldwoning in het gebied en maakt een tabel met de overeenkomende verkoopwaarde (cellen A2:C8). U zou: waarde = a + b1*vloeropp + b2*aant_vensters kunnen gebruiken om de verkoopwaarde van andere huizen in het gebied te voorspellen, waarbij a, b1 en b2 constanten zijn. LIJNSCH(A2:A8;B2:C8;1;1) geeft de toepasselijke statistieken terug voor die vergelijking.

Zie ook:

LOGSCH, TREND, R.KWADRAAT, SNIJPUNT, STIJGING

Hoe matrices te gebruiken in Calc

Matrixfuncties

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

  • U moet goed op de hoogte zijn van de betrokken statistiek.
  • Lege cellen in de uitvoer-matrix tonen #N/B (in Calc en Excel).
Personal tools