NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KURTOSIS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


KURTOSIS

Geeft een berekening terug van hoe spits of vlak een verdeling is.

Syntaxis:

KURTOSIS(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken/matrices die getallen bevatten.
KURTOSIS geeft de kurtosis terug, een berekening van hoe spits of vlak een verdeling is, relatief ten opzichte van een normale verdeling. Positieve waarden geven een relatief spitse verdeling aan en negatieve een relatief vlakke verdeling. KURTOSIS berekent:
Calc kurt equation.png
voor de n >= 4 getallen die een standaard afwijking s > 0 hebben.

Voorbeeld:

KURTOSIS(A1:A30)

geeft de kurtosis terug van de getallen in A1:A30.

KURTOSIS(1; 3; 4; 5; 7)

geeft 0,2 terug, wat aangeeft dat deze (te klein om bruikbaar te zijn) verdeling licht gespitst is.

Zie ook

Personal tools