NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KLEINSTE

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:54, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


KLEINSTE

Geeft de Nde kleinste waarde uit een lijst van getallen terug.

Syntaxis:

KLEINSTE(getallenlijst; n)

geeft het Nde kleinste getal binnen het (ongeordende) bereik of de matrix van getallen getallenlijst terug.

Voorbeeld:

KLEINSTE(B1:B4; 3)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 4, 7, 5 en 8 bevatten, geeft 7 terug. Het laagste getal is 4, dan 5, daarna is het derde laagste 7.

Zie ook

Personal tools