Functie HW

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:39, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchHW

Geeft de huidige waarde terug van een reeks toekomstige betalingen met een uiteindelijke som ineens.

Syntaxis:

HW(rente; aantperioden; betaling; toekomstigewaarde; type)

rente: de (vaste) rentekoers per periode.
aantperioden: het totale aantal betaalperioden in de termijn.
betaling: de betaling die elke periode wordt gemaakt. Als toekomstigewaarde wordt opgegeven, mag dit worden weggelaten (wordt dan standaard 0).
toekomstigewaarde: de contante balans die u wilt bereiken aan het einde van de termijn (optioneel - standaard 0). Bij een lening zou dit normaal gesproken 0 zijn; bij een waardepapier zou dit de afschrijvingswaarde zijn.
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het begin van de termijn).


De waarde van geld is tijd-afhankelijk; bijvoorbeeld: € 100 vandaag zou over een jaar € 110 waarde zijn als het werd geïnvesteerd tegen een rente van 10%.
HW geeft de waarde van vandaag terug van een betaling die elke periode verricht wordt gedurende aantperioden perioden, met een te betalen aanvullende som ineens (toekomstigewaarde) aan het einde van de termijn, tegen een vaste rentekoers, elke periode samengevoegd.
De voorbeelden hieronder maken duidelijk hoe de functie kan worden gebruikt.
Zie Afleidingen van financiële formules voor de onderliggende formule.

Voorbeeld:

HW(5%; 15; 1000; 0; 0)

geeft -10.379,66 in valuta-eenheden terug. U hebt de mogelijkheid om een annuïteit te kopen, die u 1000 zou betalen aan het einde van elk jaar gedurende 15 jaren. U gaat uit van een constante rentekoers van 5%. Op deze basis is de annuïteit vandaag 10.379,66 waard; als de prijs hoger zou zijn dat dit zou u het misschien niet willen kopen. Het resultaat is negatief, omdat u moet betalen voor de annuïteit.

Voorbeeld:

HW(5%/12; 3*12; -100; 0; 0)

geeft -3.336,57 in valuta-eenheden terug. U overweegt een lening van 3.500, hetgeen zou betekenen dat u aan het einde van elke maand 100 terugbetaalt gedurende 3 jaren. U gaat uit van een constante rentekoers van 5%. Op deze basis is de lening maar 3.336,57 waard, dus het zou een slechte overeenkomst zijn. De maandelijks betaling is negatief omdat u het betaalt en het resultaat is positief omdat de lening aan u wordt betaald.

Voorbeeld:

HW(7%/2; 3*2; 100; 1000; 0)

geeft -1.346,36 in valuta-eenheden terug. Een 3-jarig waardepapier wordt uitgegeven, dat elk half jaar 100 valuta-eenheden in coupons betaalt en 1000 valuta-eenheden op de afloopdatum. U wilt een jaarlijkse rente van 7% (per half jaar samengevoegd) rekening houdende met risico's, en waarbij u het uitgegeven waardepapier dus een waarde toekent van 1.346,36. Het resultaat wordt als negatief weergegeven, omdat u voor het waardepapier zou moeten betalen.

Problemen:

  • Zorg er voor dat u begrijpt hoe deze functie de rente elke periode samenvoegt. Veel financiële berekeningen maken het u mogelijk om een afzonderlijke perioden voor het samenvoegen in te stellen - werkbladen doen dat niet. Kies de toepasselijke rente.

Zie ook

Personal tools