NL/Documentation/How Tos/Calc: functie GEMIDDELDE

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:10, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


GEMIDDELDE

Geeft het gemiddelde van de argumenten terug, negeert tekst.

Syntaxis:

GEMIDDELDE(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.

Voorbeeld:

GEMIDDELDE(2; 6; 4)

geeft 4 terug, het gemiddelde van de drie getallen in de lijst.

GEMIDDELDE(B1:B3)

waar de cellen B1, B2, B3 1, 3, en appel bevatten geeft 2 terug, het gemiddelde van 1 en 3. Tekst wordt genegeerd.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat * logische waarden zijn: 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR). Excel negeert logische waarden.Zie ook

Personal tools