NL/Documentation/How Tos/Calc: functie GEHEEL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 11:39, 27 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


GEHEEL

Breekt een getal af door plaatsen achter de komma te verwijderen.

Syntaxis:

GEHEEL(getal; aantal)

geeft getal terug met ten hoogste aantal plaatsen achter de komma. Meerdere plaatsen achter de komma worden eenvoudigweg verwijderd, ongeacht hun teken.
GEHEEL(getal; 0) gedraagt zich als GEH.GET.(getal) voor positieve getallen, maar rondt effectief af in de richting van nul voor negatieve getallen.

Voorbeeld:

GEHEEL(1,239; 2)

geeft 1,23 terug. De 9 gaat geheel verloren.

GEHEEL(-1,234999; 3)

geeft -1,234 terug. Alle 9's gaan verloren.

Als dit voorbeeld niet lijkt te werken, kijk dan onder Extra → Opties → OpenOffice Calc → Berekenen om de weergave van de precisie te controleren.


Zie ook

Personal tools