NL/Documentation/How Tos/Calc: functie GAMMA.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:58, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


GAMMA.VERD

berekent waarden voor een gamma-verdeling.

Syntaxis:

GAMMA.VERD(x; α; β; modus)

De gamma-verdeling is een familie van doorgaande kansverdelingen, met de parameters α (vorm) en β (schaal).
Als modus 0 is, berekent GAMMA.VERD de kansdichtheidsfunctie van de gamma-verdeling:
Calc gammadist0 equation.png
Als modus 1 is, berekent GAMMA.VERD de cumulatieve verdelingsfunctie van de gamma-verdeling:
Calc gammadist1 equation.png
x moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0.

Voorbeeld:

GAMMA.VERD(2; 1; 1; 1)

geeft bij benadering 0,86 terug.

Zie ook

Personal tools