NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DECIMAAL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:41, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


DECIMAAL

Geeft een decimaal getal terug, na opgave van een tekstweergave en de basis.

Syntaxis:

DECIMAAL(tekst; radix)

tekst is tekst die een getal vertegenwoordigt met de basis radix (een geheel getal tussen 2 en 36).
Voorafgaande spaties en tabs worden genegeerd.
Letters, indien aanwezig, mogen Hoofd- of kleine letters zijn.
Als radix 16 (hexadecimale systeem) is, wordt elke voorafgaande 0x, 0X, x of X genegeerd, net als elke achteraan toegevoegde h of H.
Als radix 2 (binaire systeem) is, wordt elke achteraan toegevoegde b of B genegeerd.

Voorbeeld:

DECIMAAL("00FF"; 16)

geeft 255 als een getal terug (hexadecimale systeem).

DECIMAAL("101b"; 2)

geeft 5 als een getal terug (binaire systeem).

Problemen:

  • Deze functie verschijnt momenteel in de categorie Tekst van de Functie-assistent

Zie ook

Personal tools