NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBLEZEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:49, 27 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


DBLEZEN

geeft de inhoud van een cel in een kolom van een databasetabel terug, uit de unieke rij die voldoet aan de criteria.


Syntaxis:

DBLEZEN(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden verwerkt.
veld de kolom is die de cel bevat. veld mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede ...), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ""), of een cel die verwijst naar een kolomkop.
criteria_tabel een bereik is dat de criteria bevat die worden gebruikt om de unieke rij te selecteren van de database_tabel.

Het Overzicht database-functies beschrijft volledig het gebruik van deze parameters.

DBLEZEN geeft #WAARDE! terug als er geen rij wordt gevonden, en Fout 502 indien er meer dan één rij wordt gevonden.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
14 Frank        

DBLEZEN(A1:E10; "Leeftijd"; A13:E14)

geeft de leeftijd van Frank terug (7).

DBLEZEN(A1:E10; C1; A13:E14)

geeft ook de leeftijd van Frank terug (7).

Zie ook

Personal tools