NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CHI.KWADRAAT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:43, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


CHI.KWADRAAT

Berekent waarden voor een χ2-verdeling.

Syntaxis:

CHI.KWADRAAT(x; k)

k zijn de (positieve gehele) vrijheidsgraden voor de χ2-verdeling.
x is een getal >=0.
CHI.KWADRAAT geeft de waarschijnlijkheid voor de rechter staart voor de χ2-verdeling:
Calc chidist equation.png

Problemen:

  • Het concept voor de internationale standaard ODFF heeft geen beperking voor x, maar definieert dat LEGACY.CHIDIST 1 voor x ≤ 0 teruggeeft.

Voorbeeld:

CHI.KWADRAAT(2; 3)

geeft bij benadering 0,5724 terug.

Zie ook

Personal tools