NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BIN.N.DEC

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:22, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


BIN.N.DEC

Converteert een binair getal naar een decimaal getal.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

BIN.N.DEC(binairgetal)

geeft een (decimaal) getal terug, na opgeven van binairgetal, wat tekst mag zijn, of een getal dat alleen de cijfers 1 en 0 bevat (dus het getal lijkt binair te zijn hoewel het dat niet is).
binairgetal mag maximaal tien bits in twee's complement representatie; positieve getallen zijn 0 tot en met 111111111 (negen bits die 0 tot en met 511 decimaal vertegenwoordigen) en negatieve getallen 1111111111 tot en met 1000000000 (tien bits die -1 tot en met -512 decimaal vertegenwoordigen)

Voorbeeld:

BIN.N.DEC("110")

geeft 6 terug als een getal.

BIN.N.DEC(110)

geeft 6 terug. Het getal 110 bevat slechts de cijfers 1 en 0 en kan daarom als binair worden gelezen.

BIN.N.DEC(1111111110)

geeft -2 terug.

Zie ook

Personal tools