NL/Documentation/How Tos/Calc: Statistische functies

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Lijst van statistische functies in Calc

De statistische functies maken statistische analyses van gegevens mogelijk.

Berekeningen van gemiddelden
GEM.DEVIATIE Geeft het gemiddelde terug van de absolute afwijkingen van waarden ten opzichte van hun gemiddelde.
GEMIDDELDE Geeft het gemiddelde van de argumenten terug, negeert tekst.
GEMIDDELDEA Geeft het gemiddelde van de argumenten terug, inclusief tekst (gewaardeerd als 0).
AANTAL Telt de getallen in de lijst met argumenten, negeert tekstitems.
AANTALARG Telt de niet-lege waarden in de lijst met argumenten.
MEETK.GEM Geeft het meetkundig gemiddelde van de argumenten terug.
HARM.GEM Geeft het harmonisch gemiddelde van de argumenten terug.
MEDIAAN Geeft de mediaan van een verzameling getallen terug.
MODUS Geeft de meest voorkomende waarde in een verzameling van getallen terug.
GETRIMD.GEM Geeft het gemiddelde van een verzameling getallen terug, negeert een aantal hoge en lage waarden.
Berekeningen van dispersie / verspreiding
DEV.KWAD Geeft de som van de kwadraten van afwijkingen van het gemiddelde.
KURTOSIS Geeft de kurtosis terug, een berekening van hoe spits of vlak een verdeling is.
SCHEEFHEID Geeft een berekening terug van hoe scheef een verdeling is.
STDEV Geeft de steekproef standaard afwijking terug.
STDEVA Geeft de steekproef standaard afwijking terug (staat tekst en logische waarden toe).
STDEVP Geeft de populatie standaard afwijking terug.
STDEVPA Geeft de populatie standaard afwijking terug (staat tekst en logische waarden toe).
VAR Geeft de steekproef variantie terug.
VARA Geeft de steekproef variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).
VARP Geeft de populatie variantie terug.
VARPA Geeft de populatie variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).
Waarschijnlijkheid en statistieken
B Berekent waarschijnlijkheden voor een binomiale verdeling.
BÈTA.VERD Berekent de cumulatieve verdelingsfunctie voor een bèta-verdeling.
BÈTA.INV Berekent de inverse van de functie BÈTA.VERD.
BINOMIALE.VERD Berekent waarschijnlijkheden voor een binomiale verdeling.
CHI.KWADRAAT Berekent waarden van de rechter staart voor een cumulatieve χ2-verdeling.
CHI.KWADR.VERD Berekent waarden van de LINKER staart voor een cumulatieve χ2-verdeling of waarden voor de dichtheidsfunctie.
CHI.KWADRAAT.INV Berekent de inverse van de functie CHI.KWADRAAT.
CHI.KWADR.INV Berekent de inverse van de functie CHI.KWADR.VERD.
CHI.TOETS Berekent een benadering van χ2 'best passend'.
BETROUWBAARHEID Geeft een interval van de betrouwbaarheid terug.
CRIT.BINOM Geeft de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk aan een grenswaarde.
EXPON.VERD Berekent waarden voor een exponentiële verdeling.
F.INVERSE Geeft de inverse van de F waarschijnlijkheid verdeling terug.
FISHER Berekent waarden voor de Fisher transformatie.
FISHER.INV Berekent de inverse van de FISHER transformatie.
F.VERDELING Berekent de waarden van een F verdeling.
F.TOETS Geeft het resultaat van een F toets terug.
GAMMA Berekent de functie GAMMA; geen statistische functie, maar staat wel in deze categorie.
GAMMA.INV Berekent de inverse van de cumulatieve functie GAMMA.VERD.
GAMMA.LN Geeft de natuurlijke logaritme van de functie gamma.
GAMMA.VERD Berekent de waarden voor een gamma-verdeling.
GAUSS Geeft de standaard normale cumulatieve verdeling.
HYPERGEO.VERD Berekent waarden voor een hyper geometrische verdeling.
LOG.NORM.INV Geeft de inverse van de lognormale verdeling terug.
LOG.NORM.VERD Geeft de cumulatieve lognormale verdeling terug.
NEG.BINOM.VERD Berekent waarschijnlijkheden voor een negatieve binomiale verdeling.
NORM.INV Geeft de inverse van de normale cumulatieve verdeling terug.
NORM.VERD Berekent waarden voor een normale verdeling.
STAND.NORM.INV Geeft de inverse van de standaard normale cumulatieve verdeling terug.
STAND.NORM.VERD Berekent waarden voor de standaard normale cumulatieve verdeling.
PERMUTATIES Geeft het aantal permutaties voor een opgegeven aantal objecten.
PERMUTATIES2 Geeft het aantal permutaties voor een opgegeven aantal objecten (herhalingen toegestaan).
PHI Berekent waarden voor de standaard normale waarschijnlijkheid verdeling.
POISSON Berekent waarden voor een Poisson-verdeling.
KANS Geeft een resultaat uit een lijst met waarschijnlijkheden terug.
STANDAARDISERING Converteert een willekeurige variabele naar een genormaliseerde waarde.
T.VERD Geeft de T-verdeling terug.
T.INV Geeft de inverse van de T-verdeling terug.
T.TOETS Geeft de waarschijnlijkheid terug die is verbonden aan een T-toets van een student.
WEIBULL Geeft de waarden van de Weibull-verdeling.
Z.TOETS Geeft de twee-staartige P-warde van een Z-toets met standaard verdeling.
Correlatie en lijnpassingen
CORRELATIE Geeft de correlatie coëfficiënt tussen twee gegevensverzamelingen.
COVARIANTIE Geeft de co-variantie van het product van gepaarde afwijkingen.
VOORSPELLEN Extrapoleert toekomstige waarden gebaseerd op bestaande X- en Y-waarden.
SNIJPUNT Berekent het punt waarop een lijn de Y-waarden zal kruisen door bekende X- en Y-waarden te gebruiken.
PEARSON Geeft het Pearson product moment correlatie coëfficiënt r.
R.KWADRAAT Geeft het kwadraat van de Pearson correlatie coëfficiënt gebaseerd op de opgegeven waarden.
STIJGING Geeft de stijging van de lineaire regressie-lijn voor een gegevensverzameling terug.
STFOUTYX Geeft de standaard fout van de voorspelde Y-waarde voor elke x in de regressie.
zie ook (in de categorie Matrixfuncties)
GROEI geeft een matrix van waarden voor een exponentiële minste kwadraten die past op bekende gegevensparen.
LIJNSCH geeft een matrix terug van statistieken voor een rechte lijn die het best past bij een verzameling van gegevens.
LOGSCH geeft een matrix terug van statistieken voor een exponentiële boog die het best past bij een verzameling van gegevens.
TREND past een rechte lijn toe op een verzameling gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft de punten op die lijn aan.
Rangen
GROOTSTE Geeft de Nde grootste waarde uit een lijst met getallen terug.
MAX Geeft de maximum waarde uit een lijst met argumenten terug.
MAXA Geeft de maximum waarde uit een lijst met argumenten, inclusief tekst, terug.
MIN Geeft de minimum waarde uit een lijst met argumenten terug.
MINA Geeft de minimum waarde uit een lijst met argumenten, inclusief tekst, terug.
PERCENTIEL Geeft een gespecificeerd percentiel terug uit een lijst met getallen.
PERCENT.RANG Geeft de rang in percentage van een getal in een lijst met getallen terug.
KWARTIEL Geeft een gespecificeerd kwartiel uit een lijst met getallen terug.
RANG Geeft de rang van een getal uit een lijst met getallen terug.
KLEINSTE Geeft de Nde kleinste waarde uit een lijst met getallen terug.Zie ook

Personal tools
In other languages