NL/Documentation/How Tos/Calc: Logische functies

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:56, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lijst van logische functies in Calc

De logische functies werken op logische ('Booleaanse') waarden, dat zijn: WAAR of ONWAAR.


EN geeft WAAR terug als alle argumenten WAAR zijn.
ONWAAR geeft de logische waarde ONWAAR terug.
ALS geeft één van twee waarden terug, afhankelijk van een testvoorwaarde.
NIET geeft WAAR terug als het argument ONWAAR is, en ONWAAR als het argument WAAR is.
OF geeft WAAR terug als één van de argumenten WAAR is.
WAAR geeft de logische waarde WAAR terug.Overzicht van logische waarden

In Calc worden logische waarden vertegenwoordigd door cijfers: 0 is ONWAAR en 1 is WAAR. We kunnen 1 in een cel invoeren en dan (selecteer Opmaak → Cellen…) de opmaak 'Booleaanse waarde' kiezen om het getal als WAAR weer te geven.

Elke functie in Calc die een logisch resultaat teruggeeft, geeft in feite het getal 0 of 1 terug. Elke celformule in Calc die een logisch resultaat teruggeeft, vertelt de cel om ONWAAR of WAAR weer te geven - als de cel de standaardopmaak (Algemeen) heeft. =WAAR() geeft bijvoorbeeld de waarde 1 terug, dat wordt weergegeven als WAAR; indien u dan de opmaak wijzigt naar een numerieke indeling, geeft het 1 weer.

Elke functie in Calc die test op een logisch resultaat, test in feite of de waarde evalueert als het getal 0. 0 wordt gezien als ONWAAR en alle andere waarden worden gezien als WAAR. Als bijvoorbeeld A1 bevat appel, geeft NIET(A1) WAAR omdat 'appel' evalueert als 0 = ONWAAR. Een ander voorbeeld: NIET(57) geeft ONWAAR terug omdat 57 evalueert als WAAR.

In tegenstelling daaraan heeft Excel een afzonderlijk type voor logische waarden - dat zijn geen getallen, maar zij worden soms geconverteerd naar getallen. Wees hier voorzichtig mee als u compatibiliteit nodig hebt:

  • Excel-functies zoals SOM en GEMIDDELDE negeren logische waarden; in Calc zijn zij getallen en worden daarom wel opgenomen. Het is onwaarschijnlijk dat dit tot problemen leidt omdat normaal gesproken niet wordt verwacht dat men logische waarden bij elkaar probeert op te tellen.
  • Gevorderd onderwerp: In Calc telt SOMPRODUCT(A1:A6="rood"; B1:B6="groot") het aantal grote rode items. In Excel worden de logische resultaten die worden teruggeven door A1:A6="rood" en B1:B6="groot" genegeerd door SOMPRODUCT; logische waarden worden geconverteerd als een getal wordt verwacht, dus SOMPRODUCT(1*(A1:A6="rood"); 1*(B1:B6="groot")), SOMPRODUCT(0+(A1:A6="rood"); 0+(B1:B6="groot")), SOMPRODUCT(--(A1:A6="rood"); --(B1:B6="groot")) of SOMPRODUCT((A1:A6="rood")*(B1:B6="groot")) werken allemaal in beide werkbladen.

Zie ook

Personal tools