NL/Documentation/How Tos/Calc: Informatie-functies

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:54, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Informatie-functies

De informatie-functies geven informatie terug over de celinhoud.

CEL Geeft informatie terug over het adres, opmaak of inhoud van een cel
HUIDIG Geeft het huidige (van vandaag) resultaat van de evaluatie van de formule.
FORMULE Geeft de gebruikte formule die wordt gebruikt in een cel als een tekstreeks.
ISLEEG Test of de cel leeg is (blanco).
ISFOUT2 Test op een andere foutwaarde dan #N/B (Niet beschikbaar).
ISFOUT Test op een willekeurige foutwaarde.
IS.EVEN Test op even getallen.
IS.EVEN_ADD Geeft 1 terug als de waarde een even getal is, of 0 als de waarde oneven is.
ISFORMULE Test of een cel een formule bevat.
ISLOGISCH Test of een cel een logische waarde bevat, WAAR of ONWAAR.
ISNB Test of een cel de foutwaarde #N/B (Niet beschikbaar) bevat.
ISGEENTEKST Test of een cel geen tekst bevat.
ISGETAL Test of een cel een getal bevat.
IS.ONEVEN Test op oneven getallen.
IS.ONEVEN_ADD Geeft 1 terug als de waarde een oneven getal is, of 0 als de waarde even is.
ISVERWIJZING Test of het argument een verwijzing is naar een cel of celbereik.
ISTEKST Test of een cel tekst bevat.
N Geeft de numerieke waarde.
NB Geeft de foutwaarde #N/B (Niet beschikbaar) terug.
TYPE Geeft het type van de waarde terug (getal, tekst, etc.).Zie ook

(in Werkbladfuncties)
(in Datum- & tijdfuncties)
(in Wiskundige functies)
Personal tools