Gereedschap om te werken met UNO

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 16:12, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

De vraag blijft bestaan, welke objecten – of services als we blijven in de terminologie van UNO – ondersteunen welke eigenschappen, methoden en interfaces en hoe kunnen deze worden bepaald. In aanvulling op deze gids, kunt u meer informatie over objecten vinden in de volgende bronnen: de methode supportsService, de methoden voor debuggen en ook in de Developer's Guide en de verwijzingen naar de API.

De methode supportsService

Een aantal objecten in UNO ondersteunt de methode supportsService, waarmee u vast kunt stellen of een object een bepaalde service ondersteunt. De volgende aanroep bijvoorbeeld bepaalt of het object TekstElement de service com.sun.star.text.Paragraph ondersteunt.

OK = TekstElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph")

Eigenschappen debuggen

Elk object in UNO weet welke eigenschappen, methoden en interfaces het al bevat. Apache OpenOffice BASIC verschaft eigenschappen die deze kunnen weergeven in de vorm van een tekenreeks die een lijst bevat. De overeenkomende eigenschappen zijn:

DBG_properties
geeft een tekenreeks terug die alle eigenschappen van een object bevat
DBG_methods
geeft een tekenreeks weer die alle methoden van een object bevat
DBG_supportedInterfaces
geeft een tekenreeks weer die alle interfaces bevat die een object ondersteunen.

De volgende programmacode toont hoe DBG_properties en DBG_methods kunnen worden gebruikt in echte toepassingen. Het creëert eerst de service com.sun.star.frame.Desktop en geeft dan de ondersteunde eigenschappen en methoden weer in berichtenvensters.

Dim Obj As Object
Obj = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
 
MsgBox Obj.DBG_Properties
MsgBox Obj.DBG_methods

Wees er attent op dat bij het gebruik van DBG_properties de functie alle eigenschappen die een bepaalde service theoretisch kan ondersteunen weergeeft. Er is echter geen garantie dat deze ook kunnen worden gebruikt door het gevraagde object. In hele zeldzame gevallen moet u dus, vóór het opvragen van een eigenschap, eerst de functie IsEmpty gebruiken om te controleren of de eigenschap wel echt beschikbaar is.

Gereedschap om te debuggen

het gebruiken van de eigenschappen DBG_ is een hele ruwe methode om de inhoud van een object van de API te ontdekken.

Het venster Controle van de BASIC IDE kan de eigenschappen van een object van UNO weergeven (maar niet de methoden en niet de interfaces).

Gebruik in plaats daarvan programma Xray of programma MRI om alle beschikbare informatie van een object weer te geven en te koppelen aan de overeenkomende documentatie van de API.

Documentation note.png VBA : Apache OpenOffice BASIC heeft geen aanvulling van code. Alleen tijdens runtime kunt u vaststellen welke eigenschappen of methoden beschikbaar zijn voor een object. Alle bovengenoemde programma's voor debuggen werken bij een programma dat wordt uitgevoerd.


Verwijzingen naar de API

Meer informatie over de beschikbare services en hun interfaces, methoden en eigenschappen kan worden gevonden in de verwijzingen voor de Apache OpenOffice API.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools