Rijen en kolommen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 12:57, 2 March 2013 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Book.png


Elk blad bevat een lijst van zijn rijen en kolommen. Deze zijn beschikbaar via de eigenschappen Rows en Columns van het object werkbladdocument en ondersteunen de services com.sun.star.table.TableColumns en/of com.sun.star.table.TableRows.

Het volgende voorbeeld maakt twee objecten die verwijzen naar de eerste kolom en de eerste rij van een blad en slaan de verwijzingen op in de objectvariabelen EersteKolom en EersteRij.

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim EersteRij As Object
Dim EersteKolom As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets(0)
 
EersteKolom = Blad.Columns(0)
EersteRij = Blad.Rows(0)

De objecten Kolom ondersteunen de service com.sun.star.table.TableColumn die de volgende eigenschappen heeft:

Width (long)
breedte va een kolom in 100-en van een millimeter.
OptimalWidth (Boolean)
stelt een kolom in op zijn optimale breedte.
IsVisible (Boolean)
maakt een kolom zichtbaar.
IsStartOfNewPage (Boolean)
maakt, bij afdrukken, een pagina-einde vóór een kolom.

De breedte van een kolom wordt alleen geoptimaliseerd als de eigenschap OptimalWidth is ingesteld op True. Als de breedte van een individuele cel wordt veranderd, wordt de breedte van de kolom waarin die cel is opgenomen, niet veranderd. In termen van functionaliteit is OptimalWidth meer een methode dan een eigenschap.

De objecten Rij zijn gebaseerd op de service com.sun.star.table.TableRow die de volgende eigenschappen heeft:

Height (long)
hoogte van de rij in 100-en van een millimeter.
OptimalHeight (Boolean)
stelt de rij in op zijn optimale hoogte.
IsVisible (Boolean)
maakt de rij zichtbaar.
IsStartOfNewPage (Boolean)
maakt, bij afdrukken, een pagina-einde vóór de rij.

Als de eigenschap OptimalHeight van een rij is ingesteld op True, verandert de rijhoogte automatisch als de hoogte van de rij wordt veranderd. Automatische optimalisatie gaat door totdat de rij een absolute hoogte krijgt toegewezen via de eigenschap Height.

Het volgende voorbeeld activeert de automatische hoogte-optimalisatie voor de eerste vijf rijen in het blad en maakt de tweede kolom onzichtbaar.

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim Rij As Object
Dim Kolom As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets(0)
 
For I = 0 To 4
   Rij = Blad.Rows(I)
   Rij.OptimalHeight = True
Next I
 
Kolom = Blad.Columns(1)
Kolom.IsVisible = False

Template:Documentation/Note

Documentation note.png VBA : Anders dan in VBA heeft de eerste kolom de index 0 en niet de index 1.


Inserting and Deleting Rows and Columns

The Rows and Columns objects of a sheet can access existing rows and columns as well as insert and delete them.

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim NewColumn As Object
 
Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
 
Sheet.Columns.insertByIndex(3, 1)
Sheet.Columns.removeByIndex(5, 1)

This example uses the insertByIndex method to insert a new column into the fourth column position in the sheet (index 3 - numbering starts at 0). The second parameter specifies the number of columns to be inserted (in this example: one).

The removeByIndex method deletes the sixth column (index 5). Again, the second parameter specifies the number of columns that you want to delete.

The methods for inserting and deleting rows use the Rows object function in the same way as the methods shown for editing columns using the Columns object.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools