Modules, services en interfaces

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 16:09, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Apache OpenOffice verschaft honderden services. Om een overzicht te kunnen verschaffen van deze services, zijn zij gecombineerd in modules. De modules zijn niet van enig verder functioneel belang voor programmeurs van Apache OpenOffice BASIC. Bij het specificeren van een servicenaam, is het alleen de modulenaam die van enige importantie is omdat die ook moet worden vermeld in de naam. De volledige naam van een service bestaat uit de uitdrukking com.sun.star, die specificeert dat het een service van Apache OpenOffice is, gevolgd door de modulenaam, zoals frame en tenslotte de echte naam van de service, zoals Desktop. De volledige naam in het genoemde voorbeeld zou zijn:

com.sun.star.frame.Desktop

In aanvulling op de termen module en service introduceert UNO de term 'interface'. Hoewel deze term bekend kan klinken voor programmeurs van Java, wordt hij niet gebruikt in BASIC.

Een interface combineert verschillende methoden. In de strikte betekenis van het woord, ondersteunt een service in UNO geen methoden, maar eerder interfaces, welke op hun beurt verschillende methoden verschaffen. Met andere woorden: de methoden worden toegewezen (als combinaties) aan de service in interfaces. Dit detail kan speciaal van belang zijn voor programmeurs van Java- of C++, omdat in deze talen de interface nodig is om een methode aan te vragen. In Apache OpenOffice BASIC is dit niet relevant. Hier worden de methoden direct aangeroepen door middel van het relevante object.

Om de API te begrijpen is het echter handig om de toewijzing van methoden aan de verschillende interfaces bij de hand te houden, omdat veel interfaces worden gebruikt in de verschillende services. Als u al bekend bent met een interface, dan kunt u uw kennis overdragen van de ene service naar een andere.

Sommige centrale interfaces worden zo vaak gebruikt, geactiveerd door verschillende services, dat zij opnieuw worden weergegeven aan het einde van dit hoofdstuk.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools