Formulieren

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 15:42, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


In veel opzichten komt de structuur van formulieren van Apache OpenOffice overeen met de dialoogvensters. Er zijn echter een paar significante verschillen:

  • Dialoogvensters verschijnen in de vorm van één enkel dialoogvenster, dat wordt weergegeven over het document, en geen andere actie toestaat dan het verwerken van het dialoogvenster totdat dat wordt beëindigd. Formulieren, aan de andere kant, worden direct in het document weergegeven, net als tekenelementen.
  • Een editor voor dialoogvensters wordt verschaft voor het maken van dialoogvensters en die kan worden gevonden in de Apache OpenOffice BASIC ontwikkelomgeving. Formulieren worden direct in het document gemaakt met behulp van de werkbalken Besturingselementen en Formulierontwerp.
  • Waar de functies voor dialoogvensters beschikbaar zijn in alle documenten voor Apache OpenOffice is het volle bereik van de functies voor formulieren alleen beschikbaar in tekst- en werkbladdocumenten.
  • De besturingselementen van een formulier kunnen worden gekoppeld aan een externe tabel van een gegevensbron. Deze functie is niet beschikbaar in dialoogvensters.
  • De besturingselementen van dialoogvensters en formulieren verschillen op verschillende aspecten.

Gebruikers die hun formulieren van hun eigen gebeurtenissen-behandelaars willen voorzien, zouden het hoofdstuk Dialoogvensters nog eens moeten bekijken. De daar beschreven mechanismen zijn identiek aan die voor formulieren.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools