Werken met documenten van Apache OpenOffice

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 16:19, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

De Apache OpenOffice API is zo gestructureerd dat zo veel mogelijk delen ervan universeel kunnen worden gebruikt voor verschillende taken. Dit geldt ook voor de interfaces en services voor het maken, openen en printen van documenten en voor beheer van sjablonen. Zij worden als eerste besproken in dit hoofdstuk omdat deze gebieden voor functies beschikbaar zijn in alle typen documenten.

Het huidige document

In eerdere versies van de BASIC Programmeursgids werden deze instructies gebruikt om het huidige document te verkrijgen:

Dim Doc As Object
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent

Deze juiste code heeft een nadeel: het werkt niet als de macro is gestart vanuit de IDE, omdat het dan refereert aan de IDE en niet aan het document. Deze code werkt alleen als de macro wordt gestart uit het document zelf!

U zou in plaats daarvan het BASIC-object ThisComponent moeten gebruiken. Het geeft het documentobject terug van waaruit de macro werd uitgevoerd. Als u de macro start vanuit de IDE zal ThisComponent nog steeds uw document vinden en teruggeven.

Dim Doc As Object
 
Doc = ThisComponent ' aanbevolen codering voor BASIC


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools