Databases

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:40, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Apache OpenOffice heeft een geïntegreerde database interface (onafhankelijk van ieder systeem) genaamd Star Database Connectivity (SDBC). Het doel van het ontwikkelen van deze interface was om zoveel mogelijk toegang tot andere gegevensbronnen mogelijk te maken.

Toegang tot de gegevensbronnen wordt, om dit mogelijk te maken, verkregen via drivers. De bronnen waaruit de drivers hun gegevens halen is niet van belang voor de gebruiker van SDBC. Sommige drivers verlenen toegang tot op bestanden gebaseerde databases en halen daaruit direct de gegevens. Andere gebruiken standaard interfaces zoals JDBC of ODBC. Er zijn echter ook speciale drivers welke toegang verschaffen tot het adresboek van MAPI, mappen van LDAP of werkbladdocumenten van Apache OpenOffice als gegevensbronnen.

Omdat de drivers zijn gebaseerd op componenten van UNO, kunnen andere drivers worden ontwikkeld en op die manier toegang verschaffen tot nieuwe gegevensbronnen. U kunt details hierover vinden in de Developer's Guide van Apache OpenOffice.

Documentation note.png VBA : In termen van zijn concept, is SDBC vergelijkbaar met de bibliotheken ADO en de DAO, beschikbaar in VBA. Het staat een hoge mate van toegang toe tot databases, ongeacht de onderliggende database.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools