Difference between revisions of "Mnemonics PL"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(menu widok + modyfikuj)
(no już lepiej chyba nie będzie...)
Line 2: Line 2:
 
This page contains tables with mnemonic settings for the Polish language. The content of the tables is based on the results of TestTool script '''f_lvl1_menuentries.bas'''. This script creates 9 text files with mnemonic settings for various parts of the office suite. Each table corresponds to one text file. Więcej informacji na temat zasad na stronie [[Mnemonics Localisation]]. Do pracy można też używać skryptu [http://pl.openoffice.org/source/browse/pl/apps/check_mnemonic.awk check_mnemonic.awk], który zamieszczony jest w CVS polskiego projektu. Skrypt wykrywa niespójności: (1) różne klawisze skrótów dla tego samego polecenia w różnych miejscach (komunikat "Inconsistent shortcuts:"...; (2) powtarzanie się tego samego klawisza w jednym menu (komunikat "Local menu...") i (3) niespójności przypisania klawiszy do menu głównego (np. tak jak było z Plik i Pomoc) - komunikat "Inconsistent shortcut across menus". Dążymy do tego, żeby skrypt nie wykrywał nic. Użycie: kopiujemy tabelę z wiki niżej do pliku tekstowego, zapisujemy jako blabla.txt i piszemy w ulubionym interpreterze poleceń: gawk -f check_mnemonic.awk blabla.txt >teczka.txt. W teczce.txt będą materiały na literki skrótów.
 
This page contains tables with mnemonic settings for the Polish language. The content of the tables is based on the results of TestTool script '''f_lvl1_menuentries.bas'''. This script creates 9 text files with mnemonic settings for various parts of the office suite. Each table corresponds to one text file. Więcej informacji na temat zasad na stronie [[Mnemonics Localisation]]. Do pracy można też używać skryptu [http://pl.openoffice.org/source/browse/pl/apps/check_mnemonic.awk check_mnemonic.awk], który zamieszczony jest w CVS polskiego projektu. Skrypt wykrywa niespójności: (1) różne klawisze skrótów dla tego samego polecenia w różnych miejscach (komunikat "Inconsistent shortcuts:"...; (2) powtarzanie się tego samego klawisza w jednym menu (komunikat "Local menu...") i (3) niespójności przypisania klawiszy do menu głównego (np. tak jak było z Plik i Pomoc) - komunikat "Inconsistent shortcut across menus". Dążymy do tego, żeby skrypt nie wykrywał nic. Użycie: kopiujemy tabelę z wiki niżej do pliku tekstowego, zapisujemy jako blabla.txt i piszemy w ulubionym interpreterze poleceń: gawk -f check_mnemonic.awk blabla.txt >teczka.txt. W teczce.txt będą materiały na literki skrótów.
  
 +
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 660: Line 661:
 
| 241165 || Sp~readsheet || A~rkusz kalkulacyjny || align="center"| r ||   ||  
 
| 241165 || Sp~readsheet || A~rkusz kalkulacyjny || align="center"| r ||   ||  
 
|-
 
|-
| 239707 || ~Chart... || ~Wykres... || align="center"| W ||   ||  
+
| 239707 || ~Chart... || ~Wykres... || align="center"| W || W~ykres... || align="center"| y
 
|-
 
|-
| 239765 || Float~ing Frame || Ramka przesta~wna || align="center"| w ||   ||  || style="background:red"|Duplicated shortcut:~Wykres...
+
| 239765 || Float~ing Frame || Ramka przesta~wna || align="center"| w ||   ||  
 
|- style="background:#eeeeee"
 
|- style="background:#eeeeee"
 
|   ||   ||   ||   ||   ||  
 
|   ||   ||   ||   ||   ||  
Line 1,352: Line 1,353:
 
| 241165 || Sp~readsheet || A~rkusz kalkulacyjny || align="center"| r ||   ||  
 
| 241165 || Sp~readsheet || A~rkusz kalkulacyjny || align="center"| r ||   ||  
 
|-
 
|-
| 239707 || ~Chart... || ~Wykres... || align="center"| W ||   ||  
+
| 239707 || ~Chart... || ~Wykres... || align="center"| W || W~ykres... || align="center"| y
 
|-
 
|-
| 239765 || Float~ing Frame || Ramka przesta~wna || align="center"| w ||   ||  || style="background:red"|Duplicated shortcut:~Wykres...
+
| 239765 || Float~ing Frame || Ramka przesta~wna || align="center"| w ||   ||  
 
|- style="background:#eeeeee"
 
|- style="background:#eeeeee"
 
|   ||   ||   ||   ||   ||  
 
|   ||   ||   ||   ||   ||  

Revision as of 20:48, 9 February 2007

Mnemonics - Polish language

This page contains tables with mnemonic settings for the Polish language. The content of the tables is based on the results of TestTool script f_lvl1_menuentries.bas. This script creates 9 text files with mnemonic settings for various parts of the office suite. Each table corresponds to one text file. Więcej informacji na temat zasad na stronie Mnemonics Localisation. Do pracy można też używać skryptu check_mnemonic.awk, który zamieszczony jest w CVS polskiego projektu. Skrypt wykrywa niespójności: (1) różne klawisze skrótów dla tego samego polecenia w różnych miejscach (komunikat "Inconsistent shortcuts:"...; (2) powtarzanie się tego samego klawisza w jednym menu (komunikat "Local menu...") i (3) niespójności przypisania klawiszy do menu głównego (np. tak jak było z Plik i Pomoc) - komunikat "Inconsistent shortcut across menus". Dążymy do tego, żeby skrypt nie wykrywał nic. Użycie: kopiujemy tabelę z wiki niżej do pliku tekstowego, zapisujemy jako blabla.txt i piszemy w ulubionym interpreterze poleceń: gawk -f check_mnemonic.awk blabla.txt >teczka.txt. W teczce.txt będą materiały na literki skrótów.Basic

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
239679 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
365076 Digital Signatu~res... ~Podpisy cyfrowe... P Podpisy cy~frowe... f
           
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo ~Nie można cofnąć N Nie można cofnąć  
239856 Can't Re~store Nie ~można przywrócić m Nie można przywrócić  
239858 ~Repeat Powtó~rz r    
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status ~metody wprowadzania m    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
           
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
337765 ~My Macros & Dialogs.Standard - StarOffice Basic ~Moje okna dialogowe i makra.Standard - StarOffice Basic M    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Calc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załad~uj ponownie u    
239931 V~ersions... Wers~je... j    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
239977 Export as P~DF... Ekspor~tuj jako PDF... t    
239190 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
365076 Digital Signatu~res... Podpisy cy~frowe... f    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
240045 Pa~ge Preview ~Podgląd wydruku P    
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie można co~fnąć f Nie można cofnąć  
239856 ~Can't Restore Nie można ~przywrócić p Nie można przywrócić  
239858 ~Repeat Powtó~rz r    
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
239303 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
239600 Chan~ges ~Zmiany Z Zm~iany i
239933 Co~mpare Document... Porównaj dokument~y... y Porównaj ~dokumenty... d
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
239251 ~Headers & Footers... Nagłówk~i i stopki... i Nagłó~wki i stopki... w
           
239184 F~ill Wyp~ełnienie e    
239863 Delete C~ontents... ~Usuń zawartość... U ~Usuń zawartość... U
239305 Delete C~ells... Usuń ko~mórki... m    
239188 ~Sheet ~Arkusz A     Duplicated shortcut:Z~aznacz wszystko
239183 ~Delete Manual Break Usuń ręczny po~dział d Usuń ręczny ~podział p
           
239178 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in ~Wtyczka W W~tyczka t
239886 ~ImageMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
369796 ~Normal ~Normalny N    
239266 ~Page Break Preview Podgląd podziału ~stron s Podgląd podział~u stron u
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239262 ~Formula Bar Pasek for~muły m Pasek ~formuły f
239987 Status ~Bar Pase~k stanu k Pasek ~stanu k
239984 Input M~ethod Status Status metod~y wprowadzania y Status ~metody wprowadzania m
           
239263 C~olumn & Row Headers Nagłówki k~olumn i wierszy o    
239265 ~Value Highlighting Wyróżnianie ~wartości w    
           
239972 ~Data Sources Źródła ~danych d    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
239181 ~Manual Break Podział ~ręczny r    
239103 ~Cells... ~Komórki... K    
371954 ~Rows Wier~sze s    
371955 Co~lumns ~Kolumny K Ko~lumny l
239106 ~Sheet... ~Arkusz... A    
369797 Shee~t From File... Arkusz ~z pliku... z    
239283 Link to E~xternal Data... ~Dane zewnętrzne... D    
239971 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formattin~g Mark Znacznik ~formatowania f    
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
           
239211 ~Function... Funk~cja... c    
239267 F~unction List Lista f~unkcji u    
           
239186 ~Names ~Nazwy N    
239692 Not~e No~tatka... t    
           
240101 Pict~ure ~Obraz O    
365094 Mo~vie and Sound Film ~i dźwięk i    
240096 ~Object O~biekt b    
239217 Ch~art... Wykr~es... e    
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
239228 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239113 ~Cells... ~Komórki... K    
369801 ~Row ~Wiersz W    
369802 Colu~mn Kolu~mna m Ko~lumna l
369803 ~Sheet ~Arkusz A    
369798 M~erge Cells S~cal komórki c    
           
239126 ~Page... ~Strona... S    
369805 Pri~nt Ranges ~Zakresy wydruku Z Zakr~esy wydruku e
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A     Duplicated shortcut:~Arkusz
365088 ~Change Case Zmień wielkość ~liter l ~Zmień wielkość liter Z
239731 St~yles and Formatting St~yle i formatowanie y Style ~i formatowanie i
239816 Auto~Format... Auto~formatowanie... f    
239236 C~onditional Formatting... Formatowanie war~unkowe u    
           
365092 A~nchor Zakotwicze~nie n     Duplicated shortcut:Z~nak...
240092 Alignmen~t Wy~równanie r W~yrównanie y
365090 A~rrange ~Rozmieść R Rozmi~eść e Duplicated shortcut:Zakr~esy wydruku
365091 ~Flip ~Odbij O Odbi~j j
365089 ~Group ~Grupuj G    
369806 Graph~ic Graf~ika i Gra~fika a Duplicated shortcut:Auto~formatowanie...
240012 Con~trol... Forman~t... t    
240013 For~m... ~Formularz... F For~mularz... m
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
239180 ~Detective ~Detektyw D Detekt~yw y
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
           
239213 ~Goal Seek... ~Szukaj wyniku... S    
239135 Sc~enarios... Sc~enariusze... e    
           
239191 ~Protect Document ~Chroń dokument C    
           
239185 Cell Co~ntents ~Zawartość komórki Z    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
365093 Media Pla~yer Od~twarzacz multimedialny t Odt~warzacz multimedialny w
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239182 ********** ~Data ********** ~Dane D    
239140 ~Define Range... ~Definiuj zakres... D    
239141 Select ~Range... Zaznacz zak~res... r    
           
239142 ~Sort... ~Sortuj... S Sor~tuj... t
239189 ~Filter ~Filtr F    
239147 Sub~totals... Sumy ~częściowe... c    
239252 ~Validity... Popra~wność danych... w    
           
239215 ~Multiple Operations... ~Operacje wielokrotne... O Oper~acje wielokrotne... a
239207 ~Consolidate... ~Konsoliduj... K    
239192 ~Outline K~onspekt o    
239187 Data~Pilot ~Pilot danych P    
           
239268 R~efresh Range Odśwież zakr~es e    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
239231 ~Split ~Podziel P    
239272 ~Freeze P~rzytwierdź r    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled~2 - StarOffice Calc Bez ~tytułu2 - StarOffice Calc t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Draw

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załaduj ~ponownie p Załad~uj ponownie u
239931 V~ersions... Wers~je... j    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
239977 Export as P~DF... Ekspor~tuj jako PDF... t    
239594 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
365076 Digital Signatu~res... Podpisy cy~frowe... f    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie ~można cofnąć m Nie można cofnąć  
239856 Can't ~Restore Nie można prz~ywrócić y Nie można przywrócić  
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
239320 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
           
239472 Duplicat~e... ~Duplikuj... D    
           
239691 Poi~nts Pu~nkty n P~unkty u
239412 ~Glue Points P~unkty sklejania u Punkty skl~ejania e
           
239428 Cross-fa~ding... P~rzenikanie... r    
239455 F~ields... ~Pola... P    
239513 D~elete Slide Usuń s~lajd l    
           
239473 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in Wtyczk~a a W~tyczka t
239886 I~mageMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239470 H~yperlink... ~Hiperłącze... H    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
239498 ~Normal ~Normalny N    
239501 ~Master Wzorze~c c    
           
239591 ~Color/Grayscale ~Kolor/Skala szarości K Kolor/Sk~ala szarości a
           
369823 ~Page Pane Ramka st~ron r    
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status ~metody wprowadzania m    
239322 ~Ruler Lini~jka j    
239588 Gr~id S~iatka i    
239596 ~Guides ~Prowadnice P    
           
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
239480 Slid~e Slaj~d d    
239440 D~uplicate Slide D~uplikuj slajd u    
239495 ~Layer... Wars~twa... t    
239494 ~Insert Snap Point/Line... W~staw punkt/linię przyciągania... s    
239606 Fiel~ds Po~la l    
239321 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formatting ~Mark ~Znacznik formatowania Z Znacznik ~formatowania f
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
           
240101 Pict~ure ~Obraz O    
365094 Mo~vie and Sound ~Film i dźwięk F Film ~i dźwięk i
240096 ~Object O~biekt b    
241165 Sp~readsheet A~rkusz kalkulacyjny r    
239707 ~Chart... ~Wykres... W W~ykres... y
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
           
239481 ~File... ~Plik... P     Duplicated shortcut:Znak s~pecjalny...
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
239949 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Wyliczanie i numerowanie... W    
239471 ~Page... ~Strona... S    
           
365088 ~Change Case ~Zmień wielkość liter Z    
           
239650 Position and Si~ze... Poz~ycja i rozmiar... y    
239710 L~ine... L~inia... i ~Linia... L
239709 A~rea... O~bszar... b    
239314 Te~xt... Tek~st... s T~ekst... e
           
239497 ~Layer... Wars~twa... t    
239731 St~yles and Formatting Style i ~formatowanie f Style ~i formatowanie i
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
239875 ~Eyedropper Pip~eta e    
365093 Media Pla~yer Odt~warzacz multimedialny w    
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239583 ********** ~Modify ********** ~Modyfikuj M    
239695 ~Rotate ~Obróć O O~bróć b
239585 ~Flip ~Odbij O Odbi~j j
239589 ~Convert ~Konwertuj K    
           
239590 ~Arrange Roz~mieść m    
240092 Alignmen~t Wy~równanie r W~yrównanie y
239852 ~Distribution... ~Rozstawienie... R Roz~stawienie... s
           
239486 ~Name Object... ~Nazwij obiekt... N    
           
239947 ~Group ~Grupuj G    
239948 ~Ungroup ~Rozgrupuj R Rozgr~upuj u
239766 ~Enter Group Wejdź do ~grupy g Wejdź ~do grupy d
239767 E~xit group Wyjdź z ~grupy g ~Wyjdź z grupy W
           
239485 Comb~ine ~Zespalaj Z    
239515 ~Split ~Podziel P    
240093 ~Shapes ~Figury F    
           
239520 C~onnect Połą~cz c    
239521 ~Break ~Rozłącz R    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Draw Bez ~tytułu2 - StarOffice Draw t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

HTML Document

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
239687 R~eload Załad~uj ponownie u    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
240099 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
240045 Pa~ge Preview ~Podgląd wydruku P    
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie ~można cofnąć m Nie można cofnąć  
239856 Can't R~estore Nie można prz~ywrócić y Nie można przywrócić  
239858 ~Repeat Powtó~rz r    
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
240290 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
240447 ~Select Text Zaznacz t~ekst e    
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
240140 AutoTe~xt... A~utotekst... u    
           
240285 F~ields... ~Pola... P    
240366 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240175 H~yperlink ~Hiperłącze H    
           
240286 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in Wtyczk~a a W~tyczka t
239886 Ima~geMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
240142 ~Print Layout Układ w~ydruku y    
239739 ~Web Layout ~Układ web U    
239842 HT~ML Source Tekst źródłowy HT~ML M Tekst źródłowy ~HTML H
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status metody ~wprowadzania w Status ~metody wprowadzania m
240448 ~Ruler Lini~jka j    
           
240452 Te~xt Boundaries Granice te~kstu k    
240465 Fie~ld Shadings Cieniowanie pó~l l    
240467 ~Field Names ~Nazwy pól N Nazwy ~pól p
240463 ~Nonprinting Characters Znaki ~niedrukowalne n    
240146 ~Hidden Paragraphs ~Ukryte akapity U Uk~ryte akapity r
           
239972 ~Data Sources Źródła ~danych d    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
239606 Fiel~ds Po~la l    
240188 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formatti~ng Mark Znacznik ~formatowania f    
           
240156 ~Section... ~Sekcja... S Sekc~ja... j
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
           
240183 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240176 Bookmar~k... Z~akładka... a    
240189 Not~e... No~tatka... t    
240147 S~cript... S~krypt... k    
           
240192 Fra~me... Ra~mka... m    
240190 ~Table... ~Tabela... T     Duplicated shortcut:No~tatka...
240148 Hori~zontal Ruler... Linia po~zioma... z    
239815 ~From File... Z ~pliku... p Z plik~u... u
365094 Mo~vie and Sound Film ~i dźwięk i    
240096 ~Object O~biekt b    
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
           
239715 ~File... ~Plik... P     Duplicated shortcut:Znak s~pecjalny...
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
240270 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Wyliczanie i numerowanie... W    
367988 ~Page... ~Strona... S    
           
365088 ~Change Case ~Zmień wielkość liter Z    
240264 Co~lumns... Ko~lumny... l    
240371 ~Sections... ~Sekcje... S Sek~cje... c
           
239731 St~yles and Formatting Style ~i formatowanie i    
368006 Auto~Format Auto~formatowanie f    
           
365092 A~nchor Zakotwicze~nie n     Duplicated shortcut:Z~nak...
368005 ~Wrap ~Opływanie O O~pływanie o
240092 Alignmen~t Wy~równanie r W~yrównanie y
365090 A~rrange ~Rozmieść R Rozmi~eść e
365091 ~Flip ~Odbij O Odbi~j j
365089 ~Group ~Grupuj G    
240096 ~Object O~biekt b    
371690 Fram~e... Ra~mka... m    
367989 Pict~ure... ~Obraz... O    
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert W~staw s    
370562 ~Delete ~Usuń U    
370563 ~Select ~Zaznacz Z    
240294 ~Merge Cells S~cal komórki c    
240293 S~plit Cells ~Podziel komórki P    
240309 Pr~otect Cells C~hroń komórki h    
240423 Merge ~Table Scal ~tabele t Scal tab~ele e
240416 Split T~able Po~dziel tabelę d    
           
239816 Auto~Format... Auto~formatowanie... f    
370564 A~utofit ~Autodopasowanie A    
370557 ~Heading rows repeat Powtórz ~wiersz nagłówkowy w    
370565 ~Convert ~Konwertuj K    
370558 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240311 Fo~rmula Fo~rmuła r    
240255 ~Number Format... Format ~liczb... l    
240468 Tab~le Boundaries Granice te~kstu k ~Granice tabeli g
           
240268 Ta~ble Properties... Właściwości ta~beli... b    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
325790 ~Word Count ~Policz słowa P Pol~icz słowa i
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
240269 ~Footnotes... Pr~zypisy... z    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
365093 Media Pla~yer Odtwarzacz m~ultimedialny u Odt~warzacz multimedialny w
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliograficzna baza danych B    
           
240464 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240466 Calculat~e Obli~cz c    
240364 Page Formatt~ing ~Formatowanie strony F    
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer/Web Bez ~tytułu2 - StarOffice Writer/Web t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Impress

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załaduj ~ponownie p Załad~uj ponownie u
239931 V~ersions... Wers~je... j    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
239977 Export as P~DF... Ekspor~tuj jako PDF... t    
239594 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
365076 Digital Signatu~res... Podpisy cy~frowe... f    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie ~można cofnąć m Nie można cofnąć  
239856 Can't ~Restore Ni~e można przywrócić e Nie można przywrócić  
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
239320 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
           
239472 Duplicat~e... ~Duplikuj... D    
           
239691 Poi~nts Pu~nkty n P~unkty u
239412 ~Glue Points P~unkty sklejania u Punkty skl~ejania e
           
239455 F~ields... ~Pola... P    
239513 D~elete Slide Usuń s~lajd l    
           
239473 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in Wt~yczka y W~tyczka t
239886 I~mageMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239470 H~yperlink... ~Hiperłącze... H    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
369820 ~Normal ~Normalny N    
239476 ~Outline K~onspekt o    
239478 Sli~de Sorter Sortowanie slaj~dów d    
239399 ~Slide Show Po~kaz slajdów k    
239511 Notes ~Page No~tatki t    
239512 H~andout Page ~Materiały informacyjne M Materiały informac~yjne y
           
239597 ~Master Wzorze~c c    
239591 ~Color/Grayscale ~Kolor/Skala szarości K Kolor/Sk~ala szarości a
           
369824 Tas~k Pane Ram~ka zadań k ~Ramka zadań R
369822 S~lide Pane Ramka s~lajdów l    
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status metody ~wprowadzania w Status ~metody wprowadzania m
239322 ~Ruler Lini~jka j    
239588 Gr~id S~iatka i    
239596 ~Guides ~Prowadnice P    
           
281858 ~Header and Footer... ~Nagłówek i stopka... N Nagłó~wek i stopka... w
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
239480 Slid~e Slaj~d d    
239440 D~uplicate Slide D~uplikuj slajd u    
239441 E~xpand Slide R~ozwiń slajd o    
239442 Su~mmary Slide Slajd podsu~mowania m    
281859 P~age Number... ~Numer strony... N    
281860 Date and ~Time... Data ~i godzina... i Data i ~godzina... g
239606 Fiel~ds Po~la l    
239321 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formatting Mar~k ~Znacznik formatowania Z Znacznik ~formatowania f
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
239508 A~nimated Image... Obraz ~animowany... a    
           
240101 Pict~ure ~Obraz O     Duplicated shortcut:R~ozwiń slajd
365094 Mo~vie and Sound ~Film i dźwięk F Film ~i dźwięk i
240096 ~Object O~biekt b    
241165 Sp~readsheet A~rkusz kalkulacyjny r    
239707 ~Chart... ~Wykres... W W~ykres... y
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
           
239481 ~File... ~Plik... P     Duplicated shortcut:Znak s~pecjalny...
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
239949 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Wyliczanie i numerowanie... W    
239471 ~Page... ~Strona... S    
           
365088 ~Change Case ~Zmień wielkość liter Z    
           
239650 Position and Si~ze... Poz~ycja i rozmiar... y    
239710 L~ine... L~inia... i ~Linia... L
239709 A~rea... O~bszar... b    
239314 Te~xt... Tek~st... s T~ekst... e
           
239510 Slide D~esign... ~Projekt slajdu... P    
239496 Slide ~Layout... ~Układ slajdu... U    
239731 St~yles and Formatting Style i ~formatowanie f Style ~i formatowanie i
           
239593 ~Group ~Grupuj G    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
239875 ~Eyedropper Pip~eta e    
365093 Media Pla~yer Odt~warzacz multimedialny w    
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239592 ********** ~Slide Show ********** Po~kaz slajdów k    
239399 ~Slide Show Po~kaz slajdów k    
239317 ~Slide Show Settings... Ustawienia pokazu ~slajdów... s    
239400 ~Rehearse Timings ~Z pomiarem czasu Z    
           
239509 ~Interaction... ~Interakcja... I    
370546 Custom ~Animation... ~Animacja niestandardowa... A    
239436 Slide ~Transition... Przejście s~lajdu... l    
           
239402 ~Show/Hide Slide ~Pokaż/ukryj slajd P    
239458 ~Custom Slide Show... ~Niestandardowy pokaz slajdów... N    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Impress Bez ~tytułu2 - StarOffice Impress t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Insight

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
239679 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
240099 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo ~Nie można cofnąć N Nie można cofnąć  
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
368533 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
           
372971 ~Delete ~Usuń U    
372972 ~Rename... ~Zmień nazwę... Z    
372973 ~Edit... ~Edytuj... E    
372974 ~Open Database Object... ~Otwórz obiekt bazy danych... O    
368550 Create as ~View Utwórz jako W~idok i    
368554 ~Form Wizard... Kreator ~formularza... f    
368556 Report ~Wizard... Kreator ~raportu... r    
           
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
368590 Data~base ~Baza danych B    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
368591 ~Database Objects ~Obiekt bazy danych O    
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
368593 ~Preview Pod~gląd g    
           
368592 ~Sort So~rtuj... r Sor~tuj... t
368580 ~Refresh Tables Odśwież ~tabele t Odśwież ta~bele b
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
368570 ~Form... ~Formularz... F    
368555 ~Report Wizard... ~Kreator raportu... K    
368571 ~Query (Design View)... Kwerenda (tryb ~projektu)... p    
368572 Query (SQL ~View)... Kwerenda (tryb ~SQL)... S    
           
368573 ~Table Design... Projekt ~tabeli... t    
368574 View ~Design... Projekt ~widoku... w    
368575 View (Si~mple)... W~idok (prosty)... i    
           
368576 F~older... Fo~lder... l    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
368577 ~Relationships... ~Relacje... R Re~lacje... l
368578 ~User Administration... ~Administracja użytkownikami... A    
368579 ~Table Filter... ~Filtr tabeli... F    
368581 ~SQL... ~SQL... S    
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
365320 New ~Database - StarOffice Base Nowa Baza ~Danych - StarOffice Base D    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Master Doc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załad~uj ponownie u    
239931 V~ersions... Wers~je... j    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
239977 Export as P~DF... Ekspor~tuj jako PDF... t    
240099 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
240045 Pa~ge Preview ~Podgląd wydruku P    
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie można co~fnąć f Nie można cofnąć  
239856 Can't R~estore N~ie można przywrócić i Nie można przywrócić  
239858 ~Repeat Powtó~rz r    
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
240290 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
240447 ~Select Text Z~aznacz tekst a Zaznacz t~ekst e
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
239600 Chan~ges ~Zmiany Z Zm~iany i
239933 Co~mpare Document... Porównaj dokument~y... y Porównaj ~dokumenty... d
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
240140 AutoTe~xt... A~utotekst... u    
           
240181 Exc~hange Database... Wy~mień bazę danych... m    
240285 F~ields... ~Pola... P    
240366 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240299 Index Entr~y... Wpis ind~eksu... e ~Wpis indeksu... w
240174 ~Bibliography Entry... Wpis ~bibliograficzny... b Wpis bibliogra~ficzny... f
240175 H~yperlink ~Hiperłącze H    
           
240286 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in ~Wtyczka W W~tyczka t
239886 ~ImageMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
240142 ~Print Layout Układ w~ydruku y    
239739 ~Web Layout ~Układ web U    
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status ~metody wprowadzania m    
240448 ~Ruler Lini~jka j    
           
240452 Te~xt Boundaries Granice te~kstu k    
240465 Fie~ld Shadings Cieniowanie pó~l l    
240467 ~Field Names ~Nazwy pól N Nazwy ~pól p
240463 ~Nonprinting Characters Znaki ~niedrukowalne n    
240146 ~Hidden Paragraphs ~Ukryte akapity U Uk~ryte akapity r
           
239972 ~Data Sources Źródła ~danych d    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
240178 Manual ~Break... Podział ~ręczny... r    
239606 Fiel~ds Po~la l    
240188 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formattin~g Mark Znacznik ~formatowania f    
           
240156 ~Section... ~Sekcja... S Sekc~ja... j
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
           
240105 He~ader Na~główek g    
240151 Foote~r ~Stopka S    
240183 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240182 Captio~n... Po~dpis... d    
240176 Bookmar~k... Z~akładka... a    
240184 ~Cross-reference... Odwoła~nie... n    
240189 Not~e... No~tatka... t    
240147 S~cript... S~krypt... k    
240470 Inde~xes and Tables Ind~eksy i spisy e    
           
240171 En~velope... K~operta... o    
           
240192 Fra~me... Ra~mka... m    
240190 ~Table... ~Tabela... T     Duplicated shortcut:No~tatka...
240148 Hori~zontal Ruler... Linia po~zioma... z    
240101 Pict~ure ~Obraz O     Duplicated shortcut:K~operta...
365094 Mo~vie and Sound Film ~i dźwięk i    
240096 ~Object O~biekt b    
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
           
239715 ~File... ~Plik... P     Duplicated shortcut:Znak s~pecjalny...
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
240270 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Wyliczanie i numerowanie... W    
367988 ~Page... ~Strona... S    
           
365088 ~Change Case ~Zmień wielkość liter Z    
239970 As~ian phonetic guide... Przewodn~ik fonetyczny... i Przewodni~k fonetyczny... k
240264 Co~lumns... Ko~lumny... l    
240371 ~Sections... ~Sekcje... S Sek~cje... c
           
239731 St~yles and Formatting St~yle i formatowanie y Style ~i formatowanie i
368006 Auto~Format Auto~formatowanie f    
           
365092 A~nchor Zakotwicze~nie n     Duplicated shortcut:Z~nak...
368005 ~Wrap ~Opływanie O O~pływanie o
240092 Alignmen~t Wy~równanie r W~yrównanie y
365090 A~rrange ~Rozmieść R Rozmi~eść e
365091 ~Flip ~Odbij O Odbi~j j
365089 ~Group ~Grupuj G    
           
240096 ~Object O~biekt b    
371690 Fram~e... Ra~mka... m    
367989 Pict~ure... ~Obraz... O    
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert W~staw s    
370562 ~Delete ~Usuń U    
370563 ~Select ~Zaznacz Z    
240294 ~Merge Cells S~cal komórki c    
240293 S~plit Cells ~Podziel komórki P    
240309 Pr~otect Cells C~hroń komórki h    
240423 Merge ~Table Scal ~tabele t Scal tab~ele e
240416 Split T~able Po~dziel tabelę d    
           
239816 Auto~Format... Auto~formatowanie... f    
370564 A~utofit ~Autodopasowanie A    
370557 ~Heading rows repeat Powtórz ~wiersz nagłówkowy w    
370565 ~Convert ~Konwertuj K    
370558 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240311 Fo~rmula Fo~rmuła r    
240255 ~Number Format... Format ~liczb... l    
240468 Tab~le Boundaries Granice te~kstu k ~Granice tabeli g
           
240268 Ta~ble Properties... Właściwości ta~beli... b    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
325790 ~Word Count ~Policz słowa P Pol~icz słowa i
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
           
240462 Outline ~Numbering... Num~eracja konspektu... e    
240449 ~Line Numbering... ~Numeracja wierszy... N    
240269 ~Footnotes... Pr~zypisy... z    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
365093 Media Pla~yer Odt~warzacz multimedialny w    
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliograficzna baza danych B    
           
239934 ~Merge Document... ~Scal dokumenty... S    
           
240464 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240466 Calculat~e Obli~cz c    
240469 ~Update ~Aktualizuj A Akt~ualizuj u
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Bez ~tytułu2 - StarOffice Writer t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Math

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załaduj ~ponownie p Załad~uj ponownie u
239931 V~ersions... Wer~sje... s Wers~je... j
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
240099 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
365076 Digital Signatu~res... Podpisy cy~frowe... f    
           
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie ~można cofnąć m Nie można cofnąć  
239856 Can't ~Restore Nie można ~przywrócić p Nie można przywrócić  
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
239866 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
240127 ~Next Marker ~Następny znacznik N Następny ~znacznik z
240128 Previous ~Marker Poprzedni zna~cznik c    
           
240103 Ne~xt Error Następny błą~d d    
240126 Pr~evious Error Poprzedni ~błąd b    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
240136 U~pdate Aktua~lizuj l    
240117 ~AutoUpdate Display A~utoaktualizacja widoku u    
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status ~metody wprowadzania m    
240138 ~Selection ~Wybór W    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
240134 Z~oom In ~Powiększ P    
240135 Zoo~m Out Pomnie~jsz j    
240137 Sho~w All Pokaż ws~zystko z Pokaż wsz~ystko y
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
240102 ~Fonts... ~Czcionki... C    
240114 F~ont Size... ~Rozmiar czcionki... R    
           
240115 ~Spacing... ~Odstęp... O    
240116 A~lignment... ~Wyrównanie... W    
           
240119 ~Text Mode Tryb ~tekstowy t    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
240129 ~Catalog... ~Katalog... K    
240120 ~Import Formula... ~Importuj formułę... I    
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Math Bez ~tytułu2 - StarOffice Math t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    

Writer

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Plik P    
239727 ~New ~Nowy N    
239677 ~Open... ~Otwórz... O    
365086 Recent Doc~uments Poprzednie do~kumenty k Poprzedn~ie dokumenty i
           
239804 ~Wizards ~Kreatory K Kreator~y y
           
239680 ~Close Za~mknij m    
239683 ~Save ~Zapisz Z    
226398 Save ~As... Z~apisz jako... a    
240035 Sa~ve All Zapisz wszys~tko t Zapisz ~wszystko w
           
239687 Re~load Załad~uj ponownie u    
239931 V~ersions... Wers~je... j    
           
239944 Expor~t... Ekspor~tuj... t ~Eksportuj... E
239977 Export as P~DF... Ekspor~tuj jako PDF... t    
240099 Sen~d ~Wyślij W Wyś~lij l
           
239724 Propert~ies... Właś~ciwości... c    
365076 Digital Signatu~res... Podpisy cy~frowe... f    
239602 ~Templates ~Szablony S    
           
240045 Pa~ge Preview ~Podgląd wydruku P    
239681 ~Print... ~Drukuj... D    
240034 P~rinter Settings... Ustawienia d~rukarki... r    
           
226157 E~xit Za~kończ k    
240097 ********** ~Edit ********** ~Edycja E    
239857 Can't ~Undo Nie można co~fnąć f Nie można cofnąć  
239856 Can't R~estore N~ie można przywrócić i Nie można przywrócić  
239858 ~Repeat Powtó~rz r    
           
239860 Cu~t Wy~tnij t Wyt~nij n
239861 ~Copy ~Kopiuj K    
239862 ~Paste Wkle~j j    
240290 Paste ~Special... Wklej ~specjalnie... s    
240447 ~Select Text Z~aznacz tekst a Zaznacz t~ekst e
239868 Select ~All Zaznacz ~wszystko w Z~aznacz wszystko a
           
239600 Chan~ges ~Zmiany Z Zm~iany i
239933 Co~mpare Document... Porównaj dokument~y... y Porównaj ~dokumenty... d
240001 ~Find & Replace... ~Znajdź i zamień Z    
239883 ~Navigator ~Nawigator N Nawi~gator g
240140 AutoTe~xt... A~utotekst... u    
           
240181 Exc~hange Database... Wy~mień bazę danych... m    
240285 F~ields... ~Pola... P    
240366 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240299 Index Entr~y... Wpis ind~eksu... e ~Wpis indeksu... w
240174 ~Bibliography Entry... Wpis ~bibliograficzny... b Wpis bibliogra~ficzny... f
240175 H~yperlink ~Hiperłącze H    
           
240286 Lin~ks... Łą~cza... c    
239741 P~lug-in ~Wtyczka W W~tyczka t
239886 ~ImageMap Mapa ~obrazkowa o    
239784 ~Object O~biekt b    
239604 ********** ~View ********** ~Widok W    
240142 ~Print Layout Układ w~ydruku y    
239739 ~Web Layout ~Układ web U    
           
365072 ~Toolbars ~Paski narzędzi P Paski narzęd~zi z
239987 Status ~Bar Pasek ~stanu s    
239984 Input M~ethod Status Status ~metody wprowadzania m    
240448 ~Ruler Lini~jka j    
           
240452 Te~xt Boundaries Granice te~kstu k    
240465 Fie~ld Shadings Cieniowanie pó~l l    
240467 ~Field Names ~Nazwy pól N Nazwy ~pól p
240463 ~Nonprinting Characters Znaki ~niedrukowalne n    
240146 ~Hidden Paragraphs ~Ukryte akapity U Uk~ryte akapity r
           
239972 ~Data Sources Źródła ~danych d    
           
239814 F~ull Screen Pełny ekr~an a    
239614 ~Zoom... Pow~iększenie... Powiększ~enie... e
240098 ********** ~Insert ********** W~staw s    
240178 Manual ~Break... Podział ~ręczny... r    
239606 Fiel~ds Po~la l    
240188 S~pecial Character... Znak s~pecjalny... p    
376271 Formattin~g Mark Znacznik ~formatowania f    
           
240156 ~Section... ~Sekcja... S Sekc~ja... j
239845 ~Hyperlink ~Hiperłącze H    
           
240105 He~ader Na~główek g    
240151 Foote~r ~Stopka S    
240183 Footnote~... Przypi~s... s Prz~ypis... y
240182 Captio~n... Po~dpis... d    
240176 Bookmar~k... Z~akładka... a    
240184 ~Cross-reference... Odwoła~nie... n    
240189 Not~e... No~tatka... t    
240147 S~cript... S~krypt... k    
240470 Inde~xes and Tables Ind~eksy i spisy e    
           
240171 En~velope... K~operta... o    
           
240192 Fra~me... Ra~mka... m    
240190 ~Table... ~Tabela... T     Duplicated shortcut:No~tatka...
240148 Hori~zontal Ruler... Linia po~zioma... z    
240101 Pict~ure ~Obraz O     Duplicated shortcut:K~operta...
365094 Mo~vie and Sound Film ~i dźwięk i    
240096 ~Object O~biekt b    
239765 Float~ing Frame Ramka przesta~wna w    
           
239715 ~File... ~Plik... P     Duplicated shortcut:Znak s~pecjalny...
240095 ********** F~ormat ********** ~Format F    
240270 ~Default Formatting Formatowanie ~domyślne d    
           
239851 C~haracter... Z~nak... n    
239853 P~aragraph... ~Akapit... A    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Wyliczanie i numerowanie... W    
367988 ~Page... ~Strona... S    
           
365088 ~Change Case ~Zmień wielkość liter Z    
239970 As~ian phonetic guide... Przewodn~ik fonetyczny... i Przewodni~k fonetyczny... k
240264 Co~lumns... Ko~lumny... l    
240371 ~Sections... ~Sekcje... S Sek~cje... c
           
239731 St~yles and Formatting St~yle i formatowanie y Style ~i formatowanie i
368006 Auto~Format Auto~formatowanie f    
           
365092 A~nchor Zakotwicze~nie n     Duplicated shortcut:Z~nak...
368005 ~Wrap ~Opływanie O O~pływanie o
240092 Alignmen~t Wy~równanie r W~yrównanie y
365090 A~rrange ~Rozmieść R Rozmi~eść e
365091 ~Flip ~Odbij O Odbi~j j
365089 ~Group ~Grupuj G    
           
240096 ~Object O~biekt b    
371690 Fram~e... Ra~mka... m    
367989 Pict~ure... ~Obraz... O    
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert W~staw s    
370562 ~Delete ~Usuń U    
370563 ~Select ~Zaznacz Z    
240294 ~Merge Cells S~cal komórki c    
240293 S~plit Cells ~Podziel komórki P    
240309 Pr~otect Cells C~hroń komórki h    
240423 Merge ~Table Scal ~tabele t Scal tab~ele e
240416 Split T~able Po~dziel tabelę d    
           
239816 Auto~Format... Auto~formatowanie... f    
370564 A~utofit ~Autodopasowanie A    
370557 ~Heading rows repeat Powtórz ~wiersz nagłówkowy w    
370565 ~Convert ~Konwertuj K    
370558 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240311 Fo~rmula Fo~rmuła r    
240255 ~Number Format... Format ~liczb... l    
240468 Tab~le Boundaries Granice te~kstu k ~Granice tabeli g
           
240268 Ta~ble Properties... Właściwości ta~beli... b    
239601 ********** ~Tools ********** ~Narzędzia N    
365055 ~Spellcheck... ~Pisownia... P    
365087 ~Language ~Język J    
325790 ~Word Count ~Policz słowa P Pol~icz słowa i
           
239926 ~AutoCorrect... ~Autokorekta... A    
           
240462 Outline ~Numbering... Num~eracja konspektu... e    
240449 ~Line Numbering... ~Numeracja wierszy... N    
240269 ~Footnotes... Pr~zypisy... z    
           
240000 ~Gallery Ga~leria l    
365093 Media Pla~yer Odt~warzacz multimedialny w    
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliograficzna baza danych B    
           
368010 ~Mail Merge Wizard... ~Kreator korespondencji seryjnej... K    
           
240464 So~rt... So~rtuj... r Sor~tuj... t
240466 Calculat~e Obli~cz c    
240469 ~Update ~Aktualizuj A Akt~ualizuj u
           
240100 ~Macros ~Makra M    
365075 ~Package Manager... ~Menedżer rozszerzeń... M Menedżer ~rozszerzeń... r
239785 ~XML Filter Settings... Ustawienia filtrów ~XML... X    
239978 ~Customize... ~Dostosuj... D    
239659 ~Options... ~Opcje... O    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Nowe okno N    
239811 ~Close Window ~Zamknij okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer B    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Bez ~tytułu2 - StarOffice Writer t     Another shortcut: ~Bez tytułu1 - StarOffice Writer
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoc P ********** Pomo~c c
239631 StarOffice ~Help ~Pomoc StarOffice P    
239633 What's ~This? ~Co to jest? C    
           
239986 ~Support W~sparcie techniczne s    
239898 ~Registration... ~Rejestracja... R    
377478 Check for ~Updates... Sprawdź ~aktualizacje... a    
           
240033 A~bout StarOffice StarOffice - ~Informacje... I    


Personal tools