Difference between revisions of "Mediji33"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
 
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Documentation/SL]]
 
[[Category:Documentation/SL]]
{{DISPLAYTITLE:OpenOffice.org 3.3 je tu in pripravljena za prenos}}
+
{{DISPLAYTITLE:OpenOffice.org 3.3 že čaka za prenos}}
<i>Brezplačen in odprto-koden pisarniški paket, ki ga uporablja več kot 100 milijonov ljudi, zdaj vsebuje številne nove features za podjetnike/podjetja.</i><br />
+
<i>Brezplačen in odprtokoden pisarniški paket, ki ga uporablja več kot 100 milijonov ljudi, zdaj vsebuje številne nove funkcionalnosti za poslovne uporabnike.</i><br />
  
<b>Munchen, Nemčija, x. november 2010.</b> - Projekt OpenOffice.org danes oznanja izdajo OpenOffice.org 3.3, najboljšo doslej. Z features in izboljšavami, ki addressing current and future enterprise desires and needs, the suite steps into a new arena. Enterprise users, in public administration and private, will find the improved compatibility with MS Office, the spreadsheet and presentation component enhancements, and the many other new features and community contributions immensely welcome. A full list of what the Project's community has accomplished can be found at <http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/>.<br />
+
<b>Hamburg (Nemčija), 26. januar 2011 </b> - Projekt OpenOffice.org danes oznanja najboljšo izdajo doslej – OpenOffice.org 3.3. S funkcijami in izboljšavami, ki naslavljajo trenutne in prihodnje poslovne želje in potrebe, pisarniški paket vstopa na novo prizorišče. Poslovni uporabniki v javni upravi in zasebnem sektorju bodo nadvse uživali v izboljšani združljivosti s paketi MS Office, v izboljšavah pri delu s preglednicami in predstavitvami ter s številnimi drugimi novimi funkcijami in prispevki skupnosti. Poln seznam vsega, kar je dosegla skupnost, je na voljo na naslovu http://sl.openoffice.org/novosti33.html.<br />
  
Openoffice.org 3.3 marks a milestone in the suite's maturation. Ten years after Sun Microsystems initiated the Project building the productivity suite, the suite has grown from being the “free alternative” to the default and mandated choice for the estimated hundred million who have come to value the quality, reliability, extensions, and the open standard used as the suite's file format: the OpenDocument Format (ODF). Since the release of 3.0, we have counted over 192 million downloads, and most of those were Windows. And that extraordinary number is an underestimate.<br />
+
Openoffice.org 3.3 označuje mejnik v zorenju pisarniškega paketa. Desetletje zatem, ko je Sun Microsystems začel s projektom graditi pisarniški paket, je ta zrasel iz »brezplačne alternative« v privzeto in zapovedano izbiro za približno sto milijonov uporabnikov, ki cenijo kakovost, zanesljivost, razširljivost in uporabo odprtih standardov pri datotekah, ki jih paket uporablja – v zapisu OpenDocument (ODF).<br />
  
With OpenOffice.org 3.3, we have worked to meet and also anticipate the current and future needs of the millions around the world in public and private enterprises migrating to OpenOffice.org and the ODF, as well as simply wanting a suite that out-of-the box does it all while still being customizable. The list of new elements is extensive, but some highlights bear mention.<br />
+
[http://sl.openoffice.org/prenosi.html Prenesite OpenOffice.org] brezplačno zdaj!<br />
  
OpenOffice.org 3.3 is not only faster to start up and overall, it also:<br />
+
Seznam novosti in izboljšav je obsežen, vsaj nekaj stvari pa moramo omeniti. OpenOffice.org 3.3 ni le hitrejši pri zagonu in delu, ampak obsega tudi:<br />
*embeds standard PDF fonts
+
*vdelane standardne pisave PDF,
*increases document protection in Writer and Calc
+
*višjo raven zaščite dokumentov v modulih Writer in Calc,
*provides for 1 million rows in a spreadsheet
+
*milijon uporabnih vrstic v preglednicah,
*offers new options for CSV (Comma Separated Value) import in Calc
+
*nove možnosti uvoza z vejico ločenih vrednosti (CSV) v Calc,
*allows for inserting drawing objects in Charts
+
*vstavljanje risanih predmetov v grafikonih,
*improves slide layout handling in Impress
+
*izboljšano obravnavo postavitev prosojnic v Impressu in
*features a common search toolbar<br />
+
*orodno vrstico za splošno iskanje.<br />
  
The list goes on, and with the community-contributed extensions repository, the feature set, as well as the quantity and specificity of templates, dictionaries, languages of OpenOffice.org is always growing. We invite you to see what is there and download those you find interesting. OpenOffice.org is about productivity: yours.<br />
+
Kot je zapisal Andrew Southworth, koordinator omrežja pri Canadian Labour Congress: »Nikoli ni šlo zgolj za prihranek. The Canadian Labour Congress je izbral OpenOffice.org zaradi tega, kaj počne in kako to počne. Polna podpora ODF je tista, ki nas osvobaja navezanosti na katerega koli ponudnika. Razširitve, poslovni elementi in odprta koda pa so tisto, kar daje vsem tistim, ki jih predstavljamo in z njimi delamo v Kanadi – od šol, bolnišnic in knjižnic do korporacij v zasebnem sektorju – svobodo dejanske produktivnosti, pri tem pa niso vklenjeni v vizijo nekega podjetja o tem, kako bi morali početi stvari. Prihranek denarja pri programski opremi je super, vendar gre pri OpenOffice.org s svojo podporo standardu ODF za več kot le stroške. Za svobodo gre, ko se odločamo za najboljše.«<br />
  
As Andrew Southworth, Network Coordinator, Canadian Labour Congress, writes, “It's never been just about the savings. The Canadian Labour Congress selected OpenOffice.org in support of what it does and how it goes about doing it. It's the full support of the ODF that frees us from committing to any one vendor. And it's the extensions, the enterprise elements and the open-source code that gives all those we represent and work with in Canada, from schools to hospitals to libraries to private sector corporations the freedom of real productivity—without being locked into a particular company's vision of how you should work. Saving money on software is great. But OpenOffice.org, with its support of the ODF, is more than about the bottom line. It's about the freedom to choose the best.<br />
+
Slovenska ekipa je ob slovenjenju paketa uspešno preizkusila slovenske različice paketa, posodobila slovenski slovar sopomenk, ki ga prispeva projekt [http://www.tezaver.si/ OdprtiTezaver], ter odpravila pomanjkljivosti pravil deljenja slovenskih besed. Slovenski OpenOffice.org 3.3 je dostopen z vseh strežnikov OpenOffice.org kot uradna izdaja za vse pomembnejše operacijske sisteme.<br />
  
 +
Poleg izboljšav smo vključili tudi varnostne posodobitve, zato močno priporočamo vsem uporabnikom, da čim prej nadgradijo paket v novo izdajo. Prav tako, kot vedno, uporabnikom priporočamo, da sledijo osnovni zdravi pameti glede varnosti.<br />
  
In addition to the enhancements, we have also included security updates, and we strongly recommend that all users update to this new version as soon as they can. We also, as always, recommend that users follow basic security common sense.<br />
+
OpenOffice.org polno podpira skupnost s celega sveta in strokovna podjetja, velika in majhna. Oracle ponosno nadaljuje s sponzorstvom projekta pri razvoju programa in pozdravlja prispevke vseh.<br />
  
OpenOffice.org is fully supported by the worldwide community and by professional companies, both large and small. Oracle proudly continues the sponsorship of the Project building the application and welcomes contributions from all.<br />
+
Obširen vodnik po novostih je na voljo [http://sl.openoffice.org/novosti33.html tukaj]. Varnostni bilten s podrobnostmi o odpravljenih potencialnih ranljivostih je v angleškem jeziku objavljen [http://www.openoffice.org/security/bulletin.html tukaj].<br />
 +
[http://sl.openoffice.org/prenosi.html Prenesite OpenOffice.org] brezplačno<br />
 +
[http://marketing.openoffice.org/press_kit.html Medijsko gradivo] za OpenOffice.org v angleškem jeziku<br />
 +
[http://why.openoffice.org/ Zakaj OpenOffice.org?] – v angleškem jeziku<br />
  
A full guide to new features is available at <http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/>. The security bulletin with full details of the potential vulnerabilities fixed is at <http://www.openoffice.org/security/bulletin.html>.
+
Stiki:<br />
To download OpenOffice.org 3.3 for free: <http://download.openoffice.org/ [Download OpenOffice.org><br />
+
Peter Junge (UTC +08h00), Peking, Kitajska<br />
 +
Vodja projekta trženja OpenOffice.org<br />
 +
pj @ openoffice.org<br />
  
* Press Kit: OpenOffice.org <http://marketing.openoffice.org/press_kit.html>
+
[http://marketing.openoffice.org/contacts.html Mednarodni stiki za trženje]<br />
 
+
* The Case for OpenOffice.org: <http://why.openoffice.org>
+
 
+
 
+
**Contacts
+
 
+
Peter Junge (UTC +08h00), Beijing, China
+
OpenOffice.org Marketing Project Lead
+
pj @ openoffice.org
+
 
+
 
+
Louis Suárez-Potts (UTC -05h00), Toronto, Canada
+
OpenOffice.org Community Manager
+
Chair, Community Council
+
louis @ openoffice.org
+
+1 (416) 625 3843
+
 
+
- International Marketing Contacts: <http://marketing.openoffice.org/contacts.html>
+
  
 
== O OpenOffice.org ==
 
== O OpenOffice.org ==
Skupnost OpenOffice.org je mednarodna skupina prostovoljcev in sponzoriranih sodelavcev, ki razvijajo, prevajajo, podpirajo in propagirajo vodilni odprto-kodni pisarniški paket OpenOffice.org®. Delujejo v okviru projekta OpenOffice.org, ki ga je podjetje Sun Microsystems ustanovilo leta 2000, in ki ga nadaljuje in podpira podjetje Oracle, ki je tudi del skupnosti. Zahvaljujoč njihovim naporom lahko programsko opremo OpenOffice.org prenesete in uporabljate povsem brezplačno in za vse namene, zasebne ali komercialne. Podpornike spodbujamo, da se pridružijo skupnosti in tako zagotovijo OpenOffice.org nadaljnji razvoj in rast v prihodnosti.<br />
+
Skupnost OpenOffice.org je mednarodna skupina prostovoljcev in sponzoriranih sodelavcev, ki razvijajo, prevajajo, podpirajo in propagirajo vodilni odprto-kodni pisarniški paket OpenOffice.org®. Projekt, ki ga sponzorira podjetje Oracle, je razširjen po celem svetu, njegova skupnost pa šteje člane iz vseh sektorjev. Zahvaljujoč njihovim naporom lahko programsko opremo OpenOffice.org prenesete in uporabljate povsem brezplačno in za vse namene, zasebne ali komercialne. Podpornike spodbujamo, da se pridružijo skupnosti in tako zagotovijo OpenOffice.org nadaljnji razvoj in rast v prihodnosti.<br />
 
Programska oprema OpenOffice.org uporablja standard OASIS za zapis OpenDocument (ISO/IEC 26300), podpira pa tudi lastniške vrste datotek, kot je Microsoft Office, na voljo pa je za glavne računalniške platforme v več kot 100 jezikih. Programska oprema OpenOffice.org je izdana pod licenco GNU Lesser General Public Licence (LGPL razl. 3).
 
Programska oprema OpenOffice.org uporablja standard OASIS za zapis OpenDocument (ISO/IEC 26300), podpira pa tudi lastniške vrste datotek, kot je Microsoft Office, na voljo pa je za glavne računalniške platforme v več kot 100 jezikih. Programska oprema OpenOffice.org je izdana pod licenco GNU Lesser General Public Licence (LGPL razl. 3).

Latest revision as of 20:04, 26 January 2011


Brezplačen in odprtokoden pisarniški paket, ki ga uporablja več kot 100 milijonov ljudi, zdaj vsebuje številne nove funkcionalnosti za poslovne uporabnike.

Hamburg (Nemčija), 26. januar 2011 - Projekt OpenOffice.org danes oznanja najboljšo izdajo doslej – OpenOffice.org 3.3. S funkcijami in izboljšavami, ki naslavljajo trenutne in prihodnje poslovne želje in potrebe, pisarniški paket vstopa na novo prizorišče. Poslovni uporabniki v javni upravi in zasebnem sektorju bodo nadvse uživali v izboljšani združljivosti s paketi MS Office, v izboljšavah pri delu s preglednicami in predstavitvami ter s številnimi drugimi novimi funkcijami in prispevki skupnosti. Poln seznam vsega, kar je dosegla skupnost, je na voljo na naslovu http://sl.openoffice.org/novosti33.html.

Openoffice.org 3.3 označuje mejnik v zorenju pisarniškega paketa. Desetletje zatem, ko je Sun Microsystems začel s projektom graditi pisarniški paket, je ta zrasel iz »brezplačne alternative« v privzeto in zapovedano izbiro za približno sto milijonov uporabnikov, ki cenijo kakovost, zanesljivost, razširljivost in uporabo odprtih standardov pri datotekah, ki jih paket uporablja – v zapisu OpenDocument (ODF).

Prenesite OpenOffice.org brezplačno zdaj!

Seznam novosti in izboljšav je obsežen, vsaj nekaj stvari pa moramo omeniti. OpenOffice.org 3.3 ni le hitrejši pri zagonu in delu, ampak obsega tudi:

  • vdelane standardne pisave PDF,
  • višjo raven zaščite dokumentov v modulih Writer in Calc,
  • milijon uporabnih vrstic v preglednicah,
  • nove možnosti uvoza z vejico ločenih vrednosti (CSV) v Calc,
  • vstavljanje risanih predmetov v grafikonih,
  • izboljšano obravnavo postavitev prosojnic v Impressu in
  • orodno vrstico za splošno iskanje.

Kot je zapisal Andrew Southworth, koordinator omrežja pri Canadian Labour Congress: »Nikoli ni šlo zgolj za prihranek. The Canadian Labour Congress je izbral OpenOffice.org zaradi tega, kaj počne in kako to počne. Polna podpora ODF je tista, ki nas osvobaja navezanosti na katerega koli ponudnika. Razširitve, poslovni elementi in odprta koda pa so tisto, kar daje vsem tistim, ki jih predstavljamo in z njimi delamo v Kanadi – od šol, bolnišnic in knjižnic do korporacij v zasebnem sektorju – svobodo dejanske produktivnosti, pri tem pa niso vklenjeni v vizijo nekega podjetja o tem, kako bi morali početi stvari. Prihranek denarja pri programski opremi je super, vendar gre pri OpenOffice.org s svojo podporo standardu ODF za več kot le stroške. Za svobodo gre, ko se odločamo za najboljše.«

Slovenska ekipa je ob slovenjenju paketa uspešno preizkusila slovenske različice paketa, posodobila slovenski slovar sopomenk, ki ga prispeva projekt OdprtiTezaver, ter odpravila pomanjkljivosti pravil deljenja slovenskih besed. Slovenski OpenOffice.org 3.3 je dostopen z vseh strežnikov OpenOffice.org kot uradna izdaja za vse pomembnejše operacijske sisteme.

Poleg izboljšav smo vključili tudi varnostne posodobitve, zato močno priporočamo vsem uporabnikom, da čim prej nadgradijo paket v novo izdajo. Prav tako, kot vedno, uporabnikom priporočamo, da sledijo osnovni zdravi pameti glede varnosti.

OpenOffice.org polno podpira skupnost s celega sveta in strokovna podjetja, velika in majhna. Oracle ponosno nadaljuje s sponzorstvom projekta pri razvoju programa in pozdravlja prispevke vseh.

Obširen vodnik po novostih je na voljo tukaj. Varnostni bilten s podrobnostmi o odpravljenih potencialnih ranljivostih je v angleškem jeziku objavljen tukaj.
Prenesite OpenOffice.org brezplačno
Medijsko gradivo za OpenOffice.org v angleškem jeziku
Zakaj OpenOffice.org? – v angleškem jeziku

Stiki:
Peter Junge (UTC +08h00), Peking, Kitajska
Vodja projekta trženja OpenOffice.org
pj @ openoffice.org

Mednarodni stiki za trženje

O OpenOffice.org

Skupnost OpenOffice.org je mednarodna skupina prostovoljcev in sponzoriranih sodelavcev, ki razvijajo, prevajajo, podpirajo in propagirajo vodilni odprto-kodni pisarniški paket OpenOffice.org®. Projekt, ki ga sponzorira podjetje Oracle, je razširjen po celem svetu, njegova skupnost pa šteje člane iz vseh sektorjev. Zahvaljujoč njihovim naporom lahko programsko opremo OpenOffice.org prenesete in uporabljate povsem brezplačno in za vse namene, zasebne ali komercialne. Podpornike spodbujamo, da se pridružijo skupnosti in tako zagotovijo OpenOffice.org nadaljnji razvoj in rast v prihodnosti.
Programska oprema OpenOffice.org uporablja standard OASIS za zapis OpenDocument (ISO/IEC 26300), podpira pa tudi lastniške vrste datotek, kot je Microsoft Office, na voljo pa je za glavne računalniške platforme v več kot 100 jezikih. Programska oprema OpenOffice.org je izdana pod licenco GNU Lesser General Public Licence (LGPL razl. 3).

Personal tools