String (karakterlánc) változók

From Apache OpenOffice Wiki
< HU/Documentation/BASIC Guide
Revision as of 06:44, 7 July 2018 by Sancho (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

A string (karakterlánc) típusú változók és a számok a legfontosabb alaptípusok az Apache OpenOffice Basicben. Egy string (karakterlánc) karakterek egymás utáni sorozatából áll. A számítógép a string (karakterlánc) változókat számsorozatként menti, ahol minden szám egy adott karakternek felel meg.

Az ASCII karakterkészlettől a Unicode-ig

A karakterkészletek egy karakterlánc karaktereinek egy táblázatban található kódot feleltetnek meg, amely leírja, hogyan jelenítse meg a számítógép az adott karakterláncot.

Az ASCII karakterkészlet

Az ASCII karakterkészlet egy olyan kódkészlet, amely a számokat, karaktereket és speciális jeleket egy bájton tárolja. A 0-tól 127-ig terjedő ASCII-kódok az ábécé betűinek és néhány gyakori jelnek felelnek meg (például százalék, zárójel, vessző), valamint néhány képernyő- és nyomtató-vezérlőkódnak. Az ASCII karakterkészlet általánosan használt a két számítógép közötti adatátvitelben.

Viszont ez a karakterkészlet nem tartalmaz számos speciális, Európában használt karaktert, például az á, ä és í betűt, valamint az egyéb karakterformátumokat, például a cirill betűket.

Az ANSI karakterkészlet

A Microsoft a Windows rendszert az American National Standards Institute (ANSI) karakterkészletére alapozta, amelyet fokozatosan bővítettek, hogy tartalmazza az ASCII karakterkészletből hiányzó karaktereket.

Kódlapok

Az ISO 8859 karakterkészlet egy nemzetközi szabvány. Az ISO karakterkészlet első 128 karaktere megfelel az ASCII karakterkészletnek. Az ISO szabvány új karakterkészleteket (kódlapokat ) vezetett be, így már több nyelvet is helyesen meg lehet jeleníteni. Viszont így ugyanaz a karakterérték más karaktert jelent a különböző nyelveken.

Unicode

A Unicode megnövelte a karakterek hosszát négy bájtra, és a különböző karakterkészletek kombinálásával hoz létre egy szabványt, amely a lehető legtöbb nyelvet képes megjeleníteni. A Unicode 2.0-s verzióját már számos program támogatja – többek közt az Apache OpenOffice és az Apache OpenOffice Basic.

String (karakterlánc) változók

Az Apache OpenOffice Basic a karakterláncokat string (karakterlánc) típusú változókban tárolja, Unicode-ban. Egy string (karakterlánc) változó maximum 65535 karaktert tárolhat. A belső tárolásnál az Apache OpenOffice Basic minden karakter Unicode-értékét tárolja. A string (karakterlánc) változókhoz szükséges memória az adott karakterlánc hosszától függ.

Példa string (karakterlánc) változó deklarálására:

Dim Valtozo As String

Ez a deklaráció a következő módon is megírható:

Dim Valtozo$
Documentation note.png A VBA-alkalmazások átalakításakor figyeljünk arra, hogy az Apache OpenOffice Basicben a string (karakterlánc) változó hossza legfeljebb 65535 karakter lehet.

Explicit karakterláncok megadása

Ha egy adott karakterláncot akarunk egy string (karakterlánc) változóhoz rendelni, a karakterláncot tegyük idézőjelbe.

Dim SajatKarakterlanc As String
SajatKarakterlanc = "Ez egy teszt."

Ha a karakterláncot két sorban akarjuk írni, akkor írjuk egy & jelet az első sor végére:

Dim SajatKarakterlanc As String
SajatKarakterlanc = "Ez a karakterlánc olyan hosszú," & _
             "hogy csak két sorba fér ki."

Ha idézőjelet (") akarunk a karakterláncban használni, írjuk be azt kétszer az adott helyre:

Dim SajatKarakterlanc As String
SajatKarakterlanc = "ők a ""nagy öreg"" programozók"    ' idézőjelet jelenít meg a szövegben


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools