Tulajdonságok és metódusok (API)

From Apache OpenOffice Wiki
< HU/Documentation/BASIC Guide
Revision as of 14:33, 15 May 2009 by Timarandras (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Egy Apache OpenOffice Basic-objektum több tulajdonságot és metódust is biztosít, amelyek meghívhatók az objektum által.

Tulajdonságok

A tulajdonságok olyanok, mint egy objektum tulajdonságai; például a Document objektum Filename és Title tulajdonsága.

A tulajdonságok egy egyszerű hozzárendeléssel állíthatók be:

Document.Title = "OpenOffice.org Basic programozói útmutató"
Document.Filename = "basguide.odt"

A tulajdonságnak – akárcsak egy változónak – van típusa, amely meghatározza, milyen értékeket tárolhat. Az imént említett Filename és Title tulajdonság karakterlánc típusú.

Igazi tulajdonságok és imitált tulajdonságok

Az Apache OpenOffice Basicben egy objektum legtöbb tulajdonságát a szolgáltatás UNO-leírása határozza meg. Ezeken az „igazi” tulajdonságokon felül vannak olyan tulajdonságok is az Apache OpenOffice Basicben, amelyek az UNO-szint két metódusából állnak. Ezek egyikével lehet a tulajdonság értékét beolvasni, a másikkal pedig beállítani (get és set metódus). A tulajdonságot virtuálisan imitálja két metódus. Például az UNO karakterobjektumai rendelkeznek egy getPosition és egy setPosition tulajdonsággal, amellyel a beszúrási pont beolvasható, illetve módosítható. Az Apache OpenOffice Basic-programozó a Position tulajdonságon keresztül érheti el az értékeket. Ettől függetlenül az eredeti metódusok is használhatók (a példában a getPosition és a setPosition).

Metódusok

A metódusok olyan függvények, amelyek közvetlenül egy objektumhoz kapcsolódnak, és amelyekkel ez az objektum meghívható. Az előző Document objektum például rendelkezhet egy Save metódussal, amelyet a következőképpen lehet meghívni:

Document.Save()

A metódusok, akárcsak a függvények, tartalmazhatnak paramétereket, és visszaadhatnak értékeket. Az ilyen metódushívások szintaxisa a klasszikus függvények irányába mutat. A következő hívás a True (igaz) paramétert is megadja a dokumentumobjektum számára a Save metódus meghívásakor.

Ok = Document.Save(True)

Ha a metódus befejeződött, a Save tárolja a visszatérési értéket az Ok változóban.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools