Difference between revisions of "Farsi/Documentation"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Line 29: Line 29:
 
[[fa:Farsi/Documentation]]
 
[[fa:Farsi/Documentation]]
 
[[de:DE/Documentation]]
 
[[de:DE/Documentation]]
 +
[[pt:PT/Documentation]]
 
[[Category:FA]]
 
[[Category:FA]]

Revision as of 02:05, 8 April 2010


هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگه‌داری مستندات فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.

این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات اپن‌آفیس راحت باشید.

برای مشاهده فهرست صفحاتی که به کمک شما نیاز دارند، این‌جا را ببینید.

اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.

راهنما‌های کاربر Writer

ما قصد داریم کتاب «راهنمای Writer» را به فارسی ترجمه کنیم. برای این کار از همان الگویی استفاده می‌کنیم که مؤلفین متن اصلی کتاب از آن استفاده کرده‌اند. برای دست‌رسی به متن اصلی کتاب، این‌جا را کلیک کنید.
Personal tools