Difference between revisions of "Farsi/Documentation"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(New page: {{DISPLAYTITLE:ویکی پروژه مستندات اپن‌آفیس}} <div dir="RTL"> هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگهداری مستنداتی فارسی ...)
 
Line 9: Line 9:
  
 
اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.
 
اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.
 +
 +
<div style="padding: 5px; font-size:120%; font-weight:bold; background-color: #CDDBF6;">
 +
[[farsi/Documentation/OOo3 User Guides|User Guides for OpenOffice.org 3.x]]</div>
 +
<div style="border: 1px solid #CDDBF6; margin-bottom: 15px;">
 +
 +
* [[Documentation/OOo3 User Guides/Writer Guide | Text Documents with Writer 3.x]] - منتشر شد
 +
 +
 +
</div>
  
 
==راهنما‌های کاربر Writer==
 
==راهنما‌های کاربر Writer==

Revision as of 11:49, 27 May 2009


هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگهداری مستنداتی فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.

این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات اپن‌آفیس راحت باشید.

برای مشاهده فهرست صفحاتی که به کمک شما نیاز دارند، این‌جا را ببینید.

اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.

راهنما‌های کاربر Writer

ما قصد داریم کتاب «راهنمای Writer» را به فارسی ترجمه کنیم. برای این کار از همان الگویی استفاده می‌کنیم که مؤلفین متن اصلی کتاب از آن استفاده کرده‌اند. برای دست‌رسی به متن اصلی کتاب، این‌جا را کلیک کنید.
Personal tools