Extensions nl

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 12:30, 14 June 2014 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
OOo Extensions project

Please view the wiki usage guidelines
before contributing.

Categories:

Pages:

Extensions on the main site

Extensions in other languages:
ES - FR - IT - JA - NL - OC -

Alle vertaalde pagina's zijn misschien niet geheel bijgewerkt - De hoofdtaal blijft Engels

Apache OpenOffice Extensies

OpenOffice maakt het mogelijk om onafhankelijke 3e-partij extensies te ontwikkelen. De categorieën van extensies reiken van bibliotheken voor Basic, pakketten met Java/JavaScript of Python-macro's tot meer uitgebreide extensies in de vorm van UNO-componenten die zijn geïmplementeerd in Java, C++ of Python. Zelfs de laatste categorie extensies is onder te verdelen in algemene UNO-componenten die nieuwe implementaties verschaffen voor bestaande functionele gebieden, of gespecialiseerde componenten zoals Calc Add-Ins, Add-Ons, Draaitabellen, Diagram Add-Ins, of taalkundige componenten (bijv. spellingscontrole, afbrekingen of thesaurus).

Het project Extensies verschaft


U kunt met ons meedoen via

  • API-mailinglijst voor het bouwen van het ecosysteem voor extensies. Stuur een e-mail naar api-subscribe@openoffice.apache.org om u te abonneren op de lijst.

Vertalen van deze pagina's

Het project Extensies dient sterk te zijn verbonden met de gemeenschappen voor de Eigen taal (Native-lang) om een gelokaliseerde ontwikkeling van een derde partij door te kunnen geven. We verwelkomen dus van harte mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van vertalingen voor de Add-ons en ook voor de documentatie en pagina's van deze site.

De voorgestelde naamconventie is om

  • een nieuwe pagina te maken vanaf de Engelse pagina en uw taalcode als achtervoegsel te vermelden (bijv. Extensions_repository_nl)
  • een koppeling naar deze vertaalde pagina te plaatsen aan het begin van de Engelse pagina, met de taalcode
  • voordat u begint met een vertaling is het goed te onthouden dat het goed is om die te blijven monitoren zodat het zoveel mogel gesynchroniseerd is

Enkele categorieën extensies

  • Calc Add-Ins provide new Calc built in functions which can be directly used over the normal function dialog in the Calc application.
  • Add-ons describe components providing some new functionality and normally coming with an UI integration (e.g. new menu entries or complete new menues, new toolbars).
  • DataPilots provide a new kind of data pilot which can be used directly over the DataPilot dialog in the Calc application.
  • Chart Add-Ins provide a new chart type
  • Linguistic components provide new implementations of known interfaces which can be used directly over the normal UI.
  • Starting with OOo 2.0.4 we have support for non-code extensions (e.g. templates, autotexts)

Extensions from External Sources

The flexible AOO Extensions concept allows to use Extensions from external sources. Similar to the Extensions from the AOO extensions repository, the code is not under control of AOO. So you use those extensions on your own risk. Known external sources are

References/Articles

Personal tools