Difference between revisions of "Extensions nl"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Extensions from External Sources)
(References/Articles)
Line 48: Line 48:
 
:
 
:
  
=== References/Articles ===
+
=== Verwijzingen/Artikelen ===
  
 
* [[Framework/Article/Generic_UNO_Interfaces_for_complex_toolbar_controls|Generic UNO Interfaces for complex toolbar controls]]  
 
* [[Framework/Article/Generic_UNO_Interfaces_for_complex_toolbar_controls|Generic UNO Interfaces for complex toolbar controls]]  

Revision as of 13:24, 1 January 2020


OOo Extensions project

Please view the wiki usage guidelines
before contributing.

Categories:

Pages:

Extensions on the main site

Extensions in other languages:
ES - FR - IT - JA - NL - OC -

Misschien zijn niet alle vertaalde pagina's bijgewerkt - De hoofdtaal blijft Engels

Apache OpenOffice Extensies

OpenOffice maakt het mogelijk om onafhankelijke 3e-partij extensies te ontwikkelen. De categorieën van extensies reiken van bibliotheken voor Basic, pakketten met Java/JavaScript of Python-macro's tot meer uitgebreide extensies in de vorm van UNO-componenten die zijn geïmplementeerd in Java, C++ of Python. Zelfs de laatste categorie extensies is onder te verdelen in algemene UNO-componenten die nieuwe implementaties verschaffen voor bestaande functionele gebieden, of gespecialiseerde componenten zoals Calc Add-Ins, Add-Ons, Draaitabellen, Diagram Add-Ins, of taalkundige componenten (bijv. spellingscontrole, afbrekingen of thesaurus).

Het project Extensies verschaft


U kunt met ons meedoen via

  • API-mailinglijst voor het bouwen van het ecosysteem voor extensies. Stuur een e-mail naar api-subscribe@openoffice.apache.org om u te abonneren op de lijst.

Vertalen van deze pagina's

Het project Extensies dient sterk te zijn verbonden met de gemeenschappen voor de Eigen taal (Native-lang) om een gelokaliseerde ontwikkeling van een derde partij door te kunnen geven. We verwelkomen dus van harte mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van vertalingen voor de Add-ons en ook voor de documentatie en pagina's van deze site.

De voorgestelde naamconventie is om

  • een nieuwe pagina te maken vanaf de Engelse pagina en uw taalcode als achtervoegsel te vermelden (bijv. Extensions_repository_nl)
  • een koppeling naar deze vertaalde pagina te plaatsen aan het begin van de Engelse pagina, met de taalcode
  • voordat u begint met een vertaling is het goed te onthouden dat het goed is om die te blijven monitoren zodat het zoveel mogel gesynchroniseerd is

Enkele categorieën extensies

  • Calc Add-Ins verschaffen nieuwe ingebouwde functies voor Calc die direct kunnen worden gebruikt naast het normale dialoogvenster voor functies in de toepassing Calc.
  • Add-ons beschrijven componenten die enige nieuwe functionaliteit verschaffen en bevatten normaal gesproken een integratie van een UI (gebruikersinterface) (bijv. nieuwe menu-items of compleet nieuwe menu's, nieuwe werkbalken).
  • Draaitabellen verschaffen een nieuw soort draaitabel die direct naast het dialoogvenster Draaitabel in de toepassing Calc kan worden gebruikt.
  • Chart Add-Ins verschaffen een nieuw type diagram
  • Taalkundige componenten verschaffen nieuwe implementaties van bekende interfaces die direct naast de normale UI kunnen worden gebruikt.
  • Vanaf OOo 2.0.4 is er ondersteuning voor niet-gecodeerde extensies (bijv. sjablonen, autoteksten)

Extensies van externe bronnen

Het flexibele concept van AOO Extensies maakt het mogelijk extensies te gebruiken van externe bronnen. Soortgelijk aan de Extensies vanaf de opslagplaats van extensies van AOO, staat de code niet onder beheer van AOO. Dus kunt u deze extensies voor eigen risico gebruiken. Bekende externe bronnen zijn

Verwijzingen/Artikelen

Personal tools