Aktualizacja open office 3.3

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 16:03, 20 January 2014 by Adailton (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

jak dokonać aktualizacji open ffice.org.3.3 do wyszej wersji? Czy muszę poprzednia odinstalować?

Personal tools